Milan-Bogár-273x300

Milan Bogár

riaditeľ
milan.bogar@fmi.sk
tel. +421903775008

marian3

Marián Tóth

konateľ spoločnosti
marian.toth@fmi.sk

Andrea_photo

Andrea Szabová

konateľ spoločnosti
andrea.szabova@fmi.sk

OS_portret

Ondřej Štrup

odborný garant
ondrej.strup@fminstitute.cz

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa:

FM Institute Slovakia s. r. o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 47 876 123, DIČ: 2024172810 (nie je platca DPH)
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 101023/B
Bankové spojenie číslo účtu: IBAN SK0611110000001270532001
www.fmi.sk

Kontaktujte nás