Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Spoznajte
našich lektorov

Lektori a garanti nášho vzdelávania

Zistite viac o vedúcich osobnostiach našej univerzity

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Odborný garant a lektor vzdelávacieho programu Správa a prevádzka nehnuteľností a podporných služieb

Partner spoločnosti Hein Consulting 
Senior konzultant a lektor 
Garant vzdelávania FM Institute a FM Institute Slovakia (Strategické plánovanie správy nehnuteľností)

V roku 1999 organizoval založenie českej pobočky asociácie IFMA CZ, v ktorej bol v rokoch 1999 – 2002 a 2012 – 2015 prezidentom. V roku 2015 mu byl udelený doživotný titul Čestný predseda IFMA CZ. Od 2013 držitel titulu IFMA Fellow, naj-prestížnejšieho celosvetového ocenenia asociáce IFMA (od roku 1992 ho získala iba stovka Facility managerov). V rokoch 2011 – 2013 podpredseda EuroFM – Európskej asociácie Facility managementu. Od roku 2016 členom predstavenstva FMCC (celosvetovej odbornej sekcie FM konzultantov IFMA) a zároveň 1. viceprezident. Inicializoval usporiadanie světových kongresov v Prahe IFMA – World Workplace Europe 2003 (12. – 14. 5. 2003), a EuroFM/IFMA – EFMC 2013 (22. – 24. 5. 2013), kde sa podieľal aj na niekoľkých príspevkoch. Ako zástupca ČR poverený riadením príprav a prekladu európskej normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), svetovej normy ISO/TC 267 (ISO 41000 – Facility management) a svetovej ISO PC 251 (ISO 55000 – Asset management). Externý vyučujúci na ČVUT FSv a na VOŠ Chotěboř (garant predmetu FM), hosťujúci lektor na VŠE, MVŠ Olomouc, VŠB – TU Ostrava. Autor knihy „Základy Facility managementu“ – 2014, Professional Publishing, spoluautor radu ďalších odborných  titulov z oblasti Facility managementu. Autor mnohých článkov v odborných popularizačných periodikách.

Kurzy:

REKVALIFIKAČNÝ KURZ FACILITY MANAGERA V ČESKEJ REPUBLIKE

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL TROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

1. ZÁKLADY SPRÁVY A PREVÁDZKY NEHNUTEĽNOSTÍ A PODPORNÝCH SLUŽIEB (Seminár/Webinár)

Ing. Andrea Szabová, PhD.

Zakladateľka a konateľka AS Property, s.r.o.
Spoluzakladateľka, konateľka a lektorka FM Institute Slovakia, s.r.o.
Odborný garant a lektor vzdelávacieho programu Správa a prevádzka nehnuteľností a podporných služieb

Andrea je zakladajúcou partnerkou FM Institute Slovakia, konateľka a zároveň aktívna lektorka a garantka vzdelávacieho modulu Zabezpečovanie zdravého a bezpečného pracovného prostredia. Jej doménou je property management, predovšetkým kalkulácie prevádzkových nákladov, rozpočty, reporting a medzinárodné štandardy pre meranie plôch.
Andrea už niekoľko rokov vedie vlastnú spoločnosť AS Property, s.r.o. zaoberajúcu sa praktickým výkonom property managementu. Predtým pracovala niekoľko rokov ako property manager pre nadnárodné spoločnosti zaoberajúce sa property managementom na Slovensku, ako Cushman & Wakefield a Axima Services.
Bola tiež zakladajúcou členkou  Slovenskej Asociácie Facility Manangementu (SAFM), kde pôsobila ako členka predstavenstva a neskôr aj ako členka dozornej rady.

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL TROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

ZABEZPEČOVANIE ZDRAVÉHO A BEZPEČNÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

Ing. Marek Kremeň

Zakladateľ a konateľ spoločnosti Exergy
Člen predstavenstva SKGBC, garant a lektor Green Building Academy
Odborný garant a lektor vzdelávacieho programu Správa a prevádzka nehnuteľností a podporných služieb

Marek sa problematike udržateľnosti budov sa venuje od roku 2008. Pred vstupom na slovenský trh pôsobil v medzinárodných tímoch ako výskumný pracovník, analytik a konzultant na projektoch ENERGYbase (AIT, Rakúsko) a CleanTech Park (NTU, Singapur). Vysokoškolské štúdium so zameraním na udržateľné technológie budov a architektúru absolvoval na Slovensku, vo Veľkej Británii, Singapure a v Rakúsku. Je zakladateľom spoločnosti EXERGY, ktorá na Slovensku od roku 2011 poskytuje komplexnú konzultačnú činnosť pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľnosti LEED, BREEAM a WELL. V tejto oblasti nadobudol akreditácie ako LEED AP, BREEAM In-Use Auditor, BREEAM Assessor, WELL AP a WELL PTA a je zároveň certifikovaný energetický audítor. Od roku 2012 až do súčasnosti  je členom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy.

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

ZABEZPEČOVANIE ZDRAVÉHO A BEZPEČNÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

3. ZABEZPEČOVANIE KVALITNÉHO A ZDRAVÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA (SEMINÁR/WEBINÁR)

UDRŽATEĽNÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV )

7. ZABEZPEČOVANIE UDRŽATEĽNOSTI, MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKAČNÉ SYSTÉMY BUDOV, SPRÁVA ENERGIÍ A MÉDIÍ PRI SPRÁVE NEHNUTEĽNOSTÍ (SEMINÁR/WEBINÁR)

13. SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ A PODPORNÝCH SLUŽIEB V MEDZINÁRODNÝCH CERTIFIKAČNÝCH SYSTÉMOCH ZDRAVÝCH BUDOV (SEMINÁR/WEBINÁR)

Ing. arch. Martin Stohl

SUSTAINABILITY MANAGER (J&T REAL ESTATE, a.s.)
LEED AP, WELL AP, garant a lektor Green Building Academy
Lektor vzdelávacieho programu Správa a prevádzka nehnuteľností

Martin Stohl pracoval po absolvovaní Fakulty architektúry STU jedenásť rokov ako architekt v Kanade, kde sa podieľal na celom rade komplexných projektov. Od roku 2004 je LEED AP, od 2019 WELL AP. Od 2008 pracoval ako architekt v HB Reavis. Podieľal sa okrem iného na projekte Forum BC v Bratislave, ktorý získal v roku 2013 certifikát BREEAM Excellent. V roku 2015 v HB Reavis zakladal oddelenie pre udržateľnosť a wellbeing. Od roku 2012 sa podieľal na certifikáciách BREEAM, WELL a BREEAM Communities na projektoch HB Reavis v krajinách V4, v Nemecku a Londýne. Je spoluautorom firemnej ESG stratégie a štandardov. Od 2019 bol aktívny ako člen predstavenstva SKGBC, je viceprezidentom iniciatívy Manifest 2020 a angažuje sa pri rozbiehaní New European Bauhaus na Slovensku.

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

ZABEZPEČOVANIE ZDRAVÉHO A BEZPEČNÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

3. ZABEZPEČOVANIE KVALITNÉHO A ZDRAVÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA (SEMINÁR/WEBINÁR)

UDRŽATEĽNÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV )

7. ZABEZPEČOVANIE UDRŽATEĽNOSTI, MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKAČNÉ SYSTÉMY BUDOV, SPRÁVA ENERGIÍ A MÉDIÍ PRI SPRÁVE NEHNUTEĽNOSTÍ (SEMINÁR/WEBINÁR)

13. SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ A PODPORNÝCH SLUŽIEB V MEDZINÁRODNÝCH CERTIFIKAČNÝCH SYSTÉMOCH ZDRAVÝCH BUDOV (SEMINÁR/WEBINÁR)

Ing. Peter Brestovanský

Odborný garant a lektor vzdelávacieho programu

12 rokov bol riaditeľom divízie FM v jednej z najväčších spoločností so službami FM na Slovensku, rozbiehal a riadil jedny z najväčších FM projektov na Slovensku. V súčasnosti pomáha firmám budovať úspešné tímy prostredníctvom školení a teambuildingov. Venuje sa projektom cirkulárnej ekonomiky a opätovného využívania spotrebičov, tiež aj prednáškovej činnosti v oblasti FM a motivácie. Peter je odborným garantom vzdelávacieho modulu Technická správa a prevádzka nehnuteľností a lektorom v nasledujúcich kurzoch:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL TROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

2. ZMLUVY O SPRÁVE A PREVÁDZKE NEHNUTEĽNOSTÍ A PODPORNÝCH SLUŽIEB (Seminár/Webinár)

TECHNICKÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL TROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

6. TECHNICKÁ SPRÁVA MAJETKU, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA TECHNOLÓGIÍ BUDOV A STAVEBNÁ ÚDRŽBA (Seminár/Webinár)

ZABEZPEČOVANIE ZDRAVÉHO A BEZPEČNÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

12. RIADENIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRI SPRÁVE NEHNUTEĽNOSTÍ

Referencie:
“Školenie bolo absolútne prínosné, lektor priblížil danú problematiku predovšetkým príkladmi z bohatej praxe, podelil sa o svoje znalosti a vedomosti zrozumiteľne. Taktiež oceňujeme príjemnú atmosféru. Môžeme len odporúčať a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia v rámci pripravovaných školení. Vrelo odporúčame.” (Bytový podnik mesta Košice)
„Školenie splnilo moje očakávania. Verím, že získané informácie využijem v praxi. Prednášajúci veľmi zrozumiteľný, zahrnuté skúsenosti z praxe. Odporúčam!“ (MTA Slovakia, s.r.o.)

JUDr. Ing. Milan Bogár

riaditeľ a lektor FM Institute Slovakia, s.r.o.
zakladateľ PropTech Slovakia

Milan má vyše 15 ročné skúsenosti s trhmi digitálnych služieb a ich reguláciou z pozície interného konzultanta najväčšieho poskytovateľa telekomunikačných služieb na Slovensku.
Vyše 8 rokov zastupuje riaditeľa spoločnosti AS Property, ktorá poskytuje služby property managementu, facility managementu a ďalšie konzultačné služby na zlepšovanie prevádzky nehnuteľného majetku a zvyšovanie jeho hodnoty, a to aj prostredníctvom nasadzovania najnovších digitálnych technológií.
Milan je členom IFMA, riaditeľom a lektorom FM Institute Slovakia, ktorý poskytuje vzdelávanie profesionálnym facility a property manažérom. Je tiež zakladateľom PropTech Slovakia – slovenskej platformy podporujúcej rozvoj inovatívnych digitálnych technológií pre lepšiu výstavbu, správu a využívanie nehnuteľností, ktorá je zároveň členom PropTech House – aliancie národných PropTech platforiem v Európe. Milan je tiež prvým slovenským influencerom a prispievateľom Unissu – globálnej PropTech platformy.

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL TROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

2. ZMLUVY O SPRÁVE A PREVÁDZKE NEHNUTEĽNOSTÍ A PODPORNÝCH SLUŽIEB

TECHNICKÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL TROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

14. ZAVÁDZANIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A INOVÁCIÍ DO SPRÁVY A PREVÁDZKY NEHNUTEĽNOSTÍ A PODPORNÝCH SLUŽIEB (Seminár/Webinár)

JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová

JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová je spoluzakladateľkou a riadiacou partnerkou advokátskej kancelárie MATHISON legal s.r.o. Má za sebou viac ako 15 rokov praxe v advokácii. Spolu s právom vyštudovala aj ekonómiu so zameraním na podnikový manažment.

Pre rok 2020 získala kancelária cenu Právnická firma roka 2020 pre právo IT/Telekomunikácie ako veľmi odporúčaná kancelária a pre Právo duševného vlastníctva ako odporúčaná kancelária.

V rámci advokátskej praxe sa špecializuje najmä na právo duševného vlastníctva a autorské právo, IT a telekomunikácie. Má bohaté skúsenosti aj z obchodného a pracovného práva a taktiež občianskeho a rodinného práva.

Kurz:

2. Zmluvy vo Facility Managemente a praktické cvičenie

Mgr. Irena Bartoňová Pálková

Predsedkyňa Českej asociácie upratovania a čistenia
Viceprezidentka Hospodárskej komory ČR

Absolvent Britského inštitútu upratovacích vied. Od roku 1998 sú jej vzdelávacie moduly prípravnými kurzami pre certifikácie osôb Českej spoločnosti pre akosť v troch stupňoch Operátor upratovania, manažér a špecialista. Od roku 1999 je členom programovej komisie Českej spoločnosti pre akosť. Je zakladajúcim členom a predsedkyňou predstavenstva Českej asociácie upratovania. Od roku 1999 je členom programovej komisie Českej spoločnosti pre akosť. Od roku 2002 je viceprezidentkou Európskej asociácie upratovacieho priemyslu a spolupracuje s ostatnými európskymi asociáciami. Podieľa sa na pripomienkovaní európskej legislatívy prostredníctvom rokovania s rôznymi parlamentnými výbormi a spravodajcami pre rôzne smernice, jedná s IMCO, Eurochambers atď. Od roku 2003 je expertkou sociálneho dialógu upratovacieho priemyslu Európskej komise, kde v tripartitě rokuje s európskou odborovou organizáciou UNI Evropa. Od roku 2007 členka sektorovej rady pre služby, resp. ostatné služby, kde sa podieľa na projektoch Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií v oblasti tvorby profesií a kvalifikací úklidu a čištění. Jej vzdelávacia firma se zaoberá školením pre profesné kvalifikácie a odbornými školeniami zameranými na oblasť upratovania a FM. Od roku 2011 je členkou Hospodářské komory ČR.

Od roku 1992 do roku 1996 byla zamestnaná ako riaditeľka spoločnosti Properclean spol. s.r.o., která se zaoberala predajom pomôcok, strojov a chemických prípravkov a školením v odbore upratovania. Na konci roku 1996 pracovala ako obchodná riaditeľka firmy ISS – Harvilla s.r.o., čo bola upratovacia firma, z ktorej vyrástla česká pobočka ISS. Od roku 1997 podnikala ako SZČO v oblasti školenia a poradenstva a v oblasti predaja pomôcok, strojov a chemických prípravkov, v ktorých podniká aj v súčasnosti.

Projekty, publikácie a dalšie aktivity:

V roku 2013 udelená Merkurova medaila.
Autorka mnohých článkov v odborných i popularizačních periodikách.
Aktivne anglický, nemecký a ruský jazyk.

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

UDRŽATEĽNÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV )

5. ZABEZPEČOVANIE UPRATOVACÍCH SLUŽIEB A ZAVÁDZANIE PRINCÍPOV ZELENÉHO UPRATOVANIA (Seminár/Webinár)

Ing. Peter Gallovič

Odborné skúsenosti
2013 – súčasnosť  Konateľ spoločnosti E.P.A. spol. s r.o.  – Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, príprava a uskutočnenie auditu firiem v oblasti odpadového hospodárstva, prednášková činnosť a pod.

2011 – 2013 Senior consultant/podpredseda predstavenstva GJG – Enviro, a.s. – Vypracovanie projektov, analýz z oblasti nakladania s odpadmi, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, príprava a uskutočnenie auditu firiem v oblasti odpadového hospodárstva, prednášková činnosť a pod

2009 – 2011 Senior consultant v spoločnosti ETIAM, a.s.

2007 – 2009 Manažér pre ŽP v spoločnosti AVE-V.O.D.S. odpadové hospodárstvo, a.s.

2002 – 2007 Riaditeľ odboru odpadového hospodárstva Ministerstvo životného prostredia SR – Riadenie odboru odpadového hospodárstva. Príprava právnych predpisov pre oblasť odpadového hospodárstva, príprava vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí. Spracovávanie koncepcií nakladania s odpadmi pre SR, príprava a spracovanie POH SR. Riadenie pracovníkov odboru a koordinácia prác jednotlivých oblastí odpadového hospodárstva

1997 – 2002 Konateľ spoločnosti E.P.A. spol. s r.o. Košice Poradenstvo v oblasti životného prostredia, spracovávanie dokumentácie k posudzovaniu vplyvov činností na ŽP, inžinierska činnosť, spracovávanie posudkov v oblasti odpadového hospodárstva, príprava projektov pre klientov, vedenie celkovej dokumentácie ŽP pre klientov

1995 – 1997 Vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov – Príprava informácií pre obyvateľov, mediálne kampane, propagácia firmy, styk s verejnosťou

Lektorské skúsenosti

2015 – 13.10.2021 – Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava – lektor v kurzoch pre dospelých

Absolvovaná škola

Banícka fakulta Vysokej školy technickej Košice (Ing., 1983)

Odbor

Banská geológia a geologický prieskum

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

UDRŽATEĽNÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV )

4. NAKLADANIE S ODPADMI A ZAVÁDZANIE PRINCÍPOV CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY DO SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ (SEMINÁR/WEBINÁR)

Mgr. Elena Socháňová

Odborné skúsenosti
2013 – 2021 ENVIS, s.r.o. Senior konzultantka a lektorka v kurzoch pre dospelých špecializujúca sa na oblasť odpadového hospodárstva a ochranu životného prostredia

Lektorské skúsenosti
2016 – súčasnosť ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava – lektor v kurzoch pre dospelých
2019 – súčasnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železnižiarska 13, P.O.Box 323, 81499 Bratislava 1 – lektor v kurzoch pre dospelých

Absolvovaná škola
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr., 2004)

Odbor
Environmentalistika (špecializácia: environmentálne plánovanie a manažment)

Absolvované iné vzdelávanie, kurzy, stáže
Interný audítor QMS a EMS podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 (SGS Slovakia spol. s r.o., 2019)

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

UDRŽATEĽNÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV )

4. NAKLADANIE S ODPADMI A ZAVÁDZANIE PRINCÍPOV CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY DO SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ (SEMINÁR/WEBINÁR)

Ing. Ladislav Piršel, PhD.

Je absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (teraz Slovenská technická univerzita). Pracoval najprv ako pedagóg na Katedre stavebnej fyziky Stavebnej fakulty SVŠT, potom ako vedecký pracovník na Ústave stavebníctva a architektúry a neskôr takmer 20 rokov zahraničných firmách Ista Slovakia s.r.o a JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. na rôznych riadiacich pozíciách až po generálneho riaditeľa Building Efficiency spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. Podieľal sa tu na rozbiehaní ich aktivít na Slovensku v oblasti merania spotreby tepla a vody a rozpočítavania nákladov a služieb facility managementu. Je zakladateľom spoločnosti alocons spol. s r.o.

Problematikám súvisiacim s energetickou náročnosťou a s trvalou udržateľnosťou sa venuje už viac než 30 rokov a facility managementu takmer 20 rokov. Pod jeho vedením riešiteľské kolektívy vypracovali od r. 2013 viac než 30 energetických auditov, ktorými identifikovali potenciál úspor vo výške viac než 33 GWh energie a odporučili optimálne súbory opatrení, ktorých implementáciou sa dá pri investíciách menej než 4,3 mil. EUR ročne ušetriť takmer 28 GWh energie a na nákladoch takmer 2,3 mil. EUR s environmentálnym dopadom ročných úspor emisií CO2 viac než 8,1 tis. ton.

Členom SAFM je od r. 2011 a od r. 2013 je predsedom dozornej rady. V r. 2012 až 2017 bol členom predstavenstva SKGBC a v r. 2014 až 2018 výkonným riaditeľom.

Špecializuje sa na audity efektívnosti prevádzky nehnuteľností vrátane energetických auditov a na poradenstvo pri výberoch dodávateľov služieb facility managementu. Je tiež licencovaným BREEAM International Assessorom a energetickým audítorom zapísaným na Ministerstve hospodárstva SR.

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

UDRŽATEĽNÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV )

7. ZABEZPEČOVANIE UDRŽATEĽNOSTI, MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKAČNÉ SYSTÉMY BUDOV, SPRÁVA ENERGIÍ A MÉDIÍ PRI SPRÁVE NEHNUTEĽNOSTÍ (Seminár/Webinár)

Ing. Daniel Čurka, PhD.

Riaditeľ odboru prevádzky a technických riešení v ESCO Slovensko, kde má na starosti

  • energetický manažment na všetkých GES projektoch spoločnosti ESCO,
  • koordinuje nové návrhy technických riešení integráciou odborníkov zo skupiny ESCO a externých špecialistov a prípravu Design to Build s prechodom do prevádzky špecifickej pre Garantované energetické služby.

Predtým riaditeľ integrácie v ESCO Slovensko zodpovedal za energetické služby a koordináciu dcérskych spoločností pri spolupráci na projektoch.

V rokoch 2012 až 2021 riaditeľ Úseku energetických služieb v spoločnosti ENGIE Services a.s. Bohaté skúsenosti s Energetickými auditmi, koncepciami a implementáciou energetického manažmentu.

2009 až 2012 v spoločnosti GA Drilling a.s. vyvíjajúci systémy hĺbkového bezkontaktného vŕtania na báze plazmy.
Absolvent odboru Energetika a technika prostredia SjF STU Bratislava. PhD. obhájil v odbore Aplikovaná termomechanika na STU.
Do roku 2009 odborný asistent na Ústave energetiky STU v Bratislave.
Aktívny v oblasti energetickej efektívnosti a energetických auditov od roku 1998. V rokoch 1999 až 2001 vyvíjal sorpčné chladiace systémy v ZeoTech GmbH v Mníchove.

V rokoch 2006 až 2007 pracoval pre Sonnenklima GmbH v Berlíne vyvíjajúcu solárny chladiaci systém na absorpčnom princípe. Riadil R&D tím vo viacerých start upoch.

Jeho motto je : energetická efektívnosť efektívne.

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

UDRŽATEĽNÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV )

7. ZABEZPEČOVANIE UDRŽATEĽNOSTI, MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKAČNÉ SYSTÉMY BUDOV, SPRÁVA ENERGIÍ A MÉDIÍ PRI SPRÁVE NEHNUTEĽNOSTÍ (Seminár/Webinár)

TECHNICKÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL TROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

14. ZAVÁDZANIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A INOVÁCIÍ DO SPRÁVY A PREVÁDZKY NEHNUTEĽNOSTÍ A PODPORNÝCH SLUŽIEB (Seminár/Webinár)

plk. Mgr. Beata Janatová

Mgr. Beata Janatová je veľmi uznávaná odborníčka a lektorka kurzov pre dospelých v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a bezpečnostného manažmentu. Od roku 2015 pôsobí ako odborný zamestnanec BOZP OPP v Letových prevádzkových službách SR. Predtým pôsobila viac ako 25 rokov v útvaroch Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, naposledy ako zástupca veliteľa útvaru pre prevenciu. Má tiež bohaté lektorské skúsenosti z Inštitútu bezpečnosti práce (2005-2016), Ústavu vzdelávania a služieb ako aj z Academie Istropolitana Nova, kde od roku 2012 pôsobí ako lektor v akreditovanom vzdelávaní “Správa bytového fondu”.

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

ZABEZPEČOVANIE ZDRAVÉHO A BEZPEČNÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

8. BEZPEČNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE (Seminár/Webinár)

TECHNICKÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL TROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

9. BEZPEČNOSTNÝ MANAGEMENT, BOZP, OPP A CO PRI SPRÁVE NEHNUTEĽNOSTÍ (Seminár/Webinár)

Marian Gečevský

iAMbassador ve společnosti i-AM.sk

“Klienti hovoria, že som filozof dobra. Pomáham ľuďom prejaviť sa v dynamike individualít, porozumieť svojej afektivite spoznať empatickú akceptáciu a istú lojálnu opozíciu v spoločnom priestore. Verím totiž, že život sám o sebe je jeden spoločný priestor na zlepšenie sa. Som presvedčený, že opravou nájdených chýb v ňom nič nestrácame. Naopak, získame nový priestor …. seba”.

2017-2019: Psychológia v kocke – filozofická fakulta Bratislava
2015-2018: sociálna psychológie a psychológie osobnosti – Humbolt univerzity a inštitút diaľkového vzdelávania
2008-2011: Seghalova metoda – akadémia klasickej homeopatie
1988-1991: Bicie nástroje a perkusie – ľudové Konzervatórium Bratislava
1987-1990: Elektrotechnická priemyslovka

Projekty, publikácie a dalšie aktivity:

autor metody interakčního mentoringu – neformálně DNA
autor metody mentálních cvičení  – anatomie iAMysli

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

ZABEZPEČOVANIE ZDRAVÉHO A BEZPEČNÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA (VZDELÁVACÍ MODUL ŠTYROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

3. ZABEZPEČOVANIE KVALITNÉHO A ZDRAVÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA (SEMINÁR/WEBINÁR)

12. RIADENIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRI SPRÁVE NEHNUTEĽNOSTÍ (SEMINÁR/WEBINÁR)

Ing. Michal Ukropec

Michal má bohaté lektorské skúsenosti z vysokých škôl na Slovensku a Čechách, ako aj pri vzdelávaní dospelých v neformálnych systémoch vzdelávania.  Je zakladateľom a lektorom Slovenského technologického inštitútu a je tiež veľmi obsadzovaný a populárny panelista a prednášajúci viac ako 50 domácich a zahraničných podujatí v oblasti správy majetku, logistiky, personalistiky a priemyslu 4.0.

Jeho srdcovou záležitosťou, o ktorej dokáže s nákazlivým nadšením hovoriť a kvôli ktorej ho aj my v FM Institute veľmi radi radíme do nášho vzdelávacieho programu, je najmä jeho práca a bohaté skúsenosti s digitálnou transformáciou v mnohých úspešných spoločnostiach. Sám má vyše 20 ročné skúsenosti s podnikaním v oblasti IT a know-how spojené s vývojom softvérových riešení na mieru. V roku 2014 jeho spoločnosť vyvinula vlastnú technológiu vizualizácie, lokalizácie a riadenia široko-spektrálneho  diania v interiéroch a exteriéroch nehnuteľností a ďalších objektov, ako sú napr. pohyb ľudí, strojov, stav zariadení a parametrov prostredia. Je v nej možné v reálnom čase vizualizovať prakticky ľubovoľné dáta, či už lokalizačné, senzorické, industriálne, štatistické alebo iné digitálne vstupy a jej veľkou výhodou je, že funguje veľmi rýchlo aj v mobile, či už s Androidovým alebo Apple operačným systémom. Podľa Michala už dnes nemusia mať technológie digitálnych dvojčiat žiadne zásadné limity využitia. Pre nás to slúži ako výstižný príklad už dnes dostupného prostriedku na veľmi vyhľadávané zefektívňovanie a zjednodušovanie práce ako aj na umožňovanie bezpečnej správcovskej a prevádzkovej práce na diaľku. A práve to sú pri podstatne narastajúcej komplexite správcovských a prevádzkových činností (obzvlášť v časoch pandémie) veľmi dobré dôvody zavádzania informačno-komunikačných technológií a inovácií do praxe.

Michal je absolventom Národohospodárskej Fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

TECHNICKÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL TROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

14. ZAVÁDZANIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A INOVÁCIÍ DO SPRÁVY A PREVÁDZKY NEHNUTEĽNOSTÍ A PODPORNÝCH SLUŽIEB (Seminár/Webinár)

Ing. Pavel Homola

Konateľ softvérovej spoločnosti VERDE GROUP, s.r.o., ktorý za posledných viac ako 20 rokov prešiel od elektroniky a programovania, k navrhovaniu a riadeniu vývoja softvérových produktov. Následne ich nasadzovaniu, konzultáciám a riadeniu komplexných technologických projektov. V rámci nadnárodnej spoločnosti vytvoril kompetenčné centrum pre testovanie a kvalitu softvéru až nakoniec založil vlastnú spoločnosť.
Aktuálne podniká už viac ako 10 rokov v oblasti integrácie systémov bezpečnosti a prevádzky budov. Na základe nazbieraných skúseností z projektov a požiadaviek zákazníkov spolu so svojím tímom navrhol a vytvoril softvérovú platformu pre automatizáciu riadenia služieb AUSEMIO.
Má za sebou prednášky na vysokoškolskej pôde ale aj niekoľkých odborných konferenciách prevažne na témy fyzická a objektová bezpečnosť, digitálna transformácia riadenia služieb či softvérová podpora plánovania a riadenia údržby.

Kurzy:
10. Digitálna transformácia vo facility managemente: PropTech

Ing. Igor Stanek

konateľ, softvérový architekt CHASTIA s.r.o.

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku – Property a Facility Management.

Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk(predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. 10 rokov ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigiwww.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Kurzy:

VZDELÁVACÍ PROGRAM SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĹNOSTÍ

TECHNICKÁ SPRÁVA A PREVÁDZKA NEHNUTEĽNOSTÍ (VZDELÁVACÍ MODUL TROCH SEMINÁROV/WEBINÁROV)

14. ZAVÁDZANIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A INOVÁCIÍ DO SPRÁVY A PREVÁDZKY NEHNUTEĽNOSTÍ A PODPORNÝCH SLUŽIEB (Seminár/Webinár)