Ing. Andrea Szabová, PhD.

Zakladateľka a konateľka AS Property, s.r.o.
Spoluzakladateľka, konateľka a lektorka FM Institute Slovakia, s.r.o.

Andrea je zakladajúcou partnerkou FM Institute Slovakia, konateľka a zároveň aktívna lektorka. Jej doménou je property management, predovšetkým kalkulácie prevádzkových nákladov, rozpočty, reporting a medzinárodné štandardy pre meranie plôch.
Andrea už niekoľko rokov vedie vlastnú spoločnosť AS Property, s.r.o. zaoberajúcu sa praktickým výkonom property managementu. Predtým pracovala niekoľko rokov ako property manager pre nadnárodné spoločnosti zaoberajúce sa property managementom na Slovensku, ako Cushman & Wakefield a Axima Services.

LinkedIn profil

Kurzy
3. Priestor, pracovné prostredie a moderné pracovisko 28/11/2019
8. Podporné služby pre užívateľov objektov, poistenie a controlling 16/1/2020
9. Ľudský faktor vo Facility Managemente – zdravie, prosperita a WELL certifikácia budov 6/2/2020