Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Spoznajte
našich lektorov

Lektori a garanti nášho vzdelávania

Zistite viac o vedúcich osobnostiach našej univerzity

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Garant výuky; Senior konzultant a lektor 

Partner spoločnosti Hein Consulting 
Senior konzultant a lektor 
Garant vzdelávania FM Institute a FM Institute Slovakia 

V roku 1999 organizoval založenie českej pobočky asociácie IFMA CZ, v ktorej bol v rokoch 1999 – 2002 a 2012 – 2015 prezidentom. V roku 2015 mu byl udelený doživotný titul Čestný predseda IFMA CZ. Od 2013 držitel titulu IFMA Fellow, naj-prestížnejšieho celosvetového ocenenia asociáce IFMA (od roku 1992 ho získala iba stovka Facility managerov). V rokoch 2011 – 2013 podpredseda EuroFM – Európskej asociácie Facility managementu. Od roku 2016 členom predstavenstva FMCC (celosvetovej odbornej sekcie FM konzultantov IFMA) a zároveň 1. viceprezident. Inicializoval usporiadanie světových kongresov v Prahe IFMA – World Workplace Europe 2003 (12. – 14. 5. 2003), a EuroFM/IFMA – EFMC 2013 (22. – 24. 5. 2013), kde sa podieľal aj na niekoľkých príspevkoch. Ako zástupca ČR poverený riadením príprav a prekladu európskej normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), svetovej normy ISO/TC 267 (ISO 41000 – Facility management) a svetovej ISO PC 251 (ISO 55000 – Asset management). Externý vyučujúci na ČVUT FSv a na VOŠ Chotěboř (garant predmetu FM), hosťujúci lektor na VŠE, MVŠ Olomouc, VŠB – TU Ostrava. Autor knihy „Základy Facility managementu“ – 2014, Professional Publishing, spoluautor radu ďalších odborných  titulov z oblasti Facility managementu. Autor mnohých článkov v odborných popularizačných periodikách.

Kurzy:

1. Základy Facility Mangementu: Terminológia, definície a implementácia FM do spoločností podľa najpoužívanejších a najnovších FM noriem  14/11/2019

Ing. Andrea Szabová, PhD.

Zakladateľka a konateľka AS Property, s.r.o.
Spoluzakladateľka, konateľka a lektorka FM Institute Slovakia, s.r.o.

Andrea je zakladajúcou partnerkou FM Institute Slovakia, konateľka a zároveň aktívna lektorka. Jej doménou je property management, predovšetkým kalkulácie prevádzkových nákladov, rozpočty, reporting a medzinárodné štandardy pre meranie plôch.
Andrea už niekoľko rokov vedie vlastnú spoločnosť AS Property, s.r.o. zaoberajúcu sa praktickým výkonom property managementu. Predtým pracovala niekoľko rokov ako property manager pre nadnárodné spoločnosti zaoberajúce sa property managementom na Slovensku, ako Cushman & Wakefield a Axima Services.
Je zakladajúcou členkou Slovenskej Asociácie Facility Manangementu (SAFM) a v súčasnosti aj členkou dozornej rady.

Kurzy:

3. Priestor, pracovné prostredie a moderné pracovisko 28/11/2019
8. Podporné služby pre užívateľov objektov, poistenie a controlling 16/1/2020
9. Ľudský faktor vo Facility Managemente – zdravie, prosperita a WELL certifikácia budov 6/2/2020

JUDr. Ing. Milan Bogár

riaditeľ a lektor FM Institute Slovakia, s.r.o.
zakladateľ PropTech Slovakia

Milan má vyše 15 ročné skúsenosti s trhmi digitálnych služieb a ich reguláciou z pozície interného konzultanta najväčšieho poskytovateľa telekomunikačných služieb na Slovensku.
Vyše 7 rokov zastupuje riaditeľa spoločnosti AS Property, ktorá poskytuje služby property managementu, facility managementu a ďalšie konzultačné služby na zlepšovanie prevádzky nehnuteľného majetku a zvyšovanie jeho hodnoty, a to aj prostredníctvom nasadzovania najnovších digitálnych technológií.
Milan je členom IFMA, riaditeľom a lektorom FM Institute Slovakia, ktorý poskytuje vzdelávanie profesionálnym facility a property manažérom. Je tiež zakladateľom PropTech Slovakia – slovenskej platformy podporujúcej rozvoj inovatívnych digitálnych technológií pre lepšiu výstavbu, správu a využívanie nehnuteľností, ktorá je zároveň členom PropTech House – aliancie národných PropTech sietí v Európe. Milan je tiež prvým slovenským influencerom a prispievateľom Unissu – globálnej PropTech platformy.

Kurzy:

2. Zmluvy vo Facility Managemente a praktické cvičenie
4. Upratovanie, likvidácia odpadov a cirkulárna ekonomika
10. Digitálna transformácia vo Facility Manangmente – PropTech

Ing. Peter Brestovanský

12 rokov bol riaditeľom divízie FM v jednej z najväčších spoločností so službami FM na Slovensku, rozbiehal a riadil jedny z najväčších FM projektov na Slovensku. V súčasnosti pomáha firmám budovať úspešné tímy prostredníctvom školení a teambuildingov. Venuje sa projektom cirkulárnej ekonomiky a opätovného využívania spotrebičov, tiež aj prednáškovej činnosti v oblasti FM a motivácie.

Kurzy:

2. Zmluvy vo Facility Managemente a praktické cvičenie
5. Technická správa majetku, údržba a prevádzka technológii budov a stavebná údržba
9. Ľudský faktor vo Facility Managemente – zdravie, prosperita a WELL certifikácia budov

Referencie:
“Školenie bolo absolútne prínosné, lektor priblížil danú problematiku predovšetkým príkladmi z bohatej praxe, podelil sa o svoje znalosti a vedomosti zrozumiteľne. Taktiež oceňujeme príjemnú atmosféru. Môžeme len odporúčať a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia v rámci pripravovaných školení. Vrelo odporúčame.” (Bytový podnik mesta Košice)
„Školenie splnilo moje očakávania. Verím, že získané informácie využijem v praxi. Prednášajúci veľmi zrozumiteľný, zahrnuté skúsenosti z praxe. Odporúčam!“ (MTA Slovakia, s.r.o.)

JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová

JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová je spoluzakladateľkou a riadiacou partnerkou advokátskej kancelárie SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.. Má za sebou takmer 14 rokov praxe v advokácii. Spolu s právom vyštudovala aj ekonómiu so zameraním na podnikový manažment.

Pre rok 2020 získala kancelária cenu Právnická firma roka 2020 pre právo IT/Telekomunikácie ako veľmi odporúčaná kancelária a pre Právo duševného vlastníctva ako odporúčaná kancelária.

V rámci advokátskej praxe sa špecializuje najmä na právo duševného vlastníctva a autorské právo, IT a telekomunikácie. Má bohaté skúsenosti aj z obchodného a pracovného práva a taktiež občianskeho a rodinného práva.

Kurz:

2. Zmluvy vo Facility Managemente a praktické cvičenie

Mgr. Irena Bartoňová Pálková

Predsedkyňa Českej asociácie upratovania a čistenia
Viceprezidentka Hospodárskej komory ČR

Absolvent Britského inštitútu upratovacích vied. Od roku 1998 sú jej vzdelávacie moduly prípravnými kurzami pre certifikácie osôb Českej spoločnosti pre akosť v troch stupňoch Operátor upratovania, manažér a špecialista. Od roku 1999 je členom programovej komisie Českej spoločnosti pre akosť. Je zakladajúcim členom a predsedkyňou predstavenstva Českej asociácie upratovania. Od roku 1999 je členom programovej komisie Českej spoločnosti pre akosť. Od roku 2002 je viceprezidentkou Európskej asociácie upratovacieho priemyslu a spolupracuje s ostatnými európskymi asociáciami. Podieľa sa na pripomienkovaní európskej legislatívy prostredníctvom rokovania s rôznymi parlamentnými výbormi a spravodajcami pre rôzne smernice, jedná s IMCO, Eurochambers atď. Od roku 2003 je expertkou sociálneho dialógu upratovacieho priemyslu Európskej komise, kde v tripartitě rokuje s európskou odborovou organizáciou UNI Evropa. Od roku 2007 členka sektorovej rady pre služby, resp. ostatné služby, kde sa podieľa na projektoch Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií v oblasti tvorby profesií a kvalifikací úklidu a čištění. Jej vzdelávacia firma se zaoberá školením pre profesné kvalifikácie a odbornými školeniami zameranými na oblasť upratovania a FM. Od roku 2011 je členkou Hospodářské komory ČR.

Od roku 1992 do roku 1996 byla zamestnaná ako riaditeľka spoločnosti Properclean spol. s.r.o., která se zaoberala predajom pomôcok, strojov a chemických prípravkov a školením v odbore upratovania. Na konci roku 1996 pracovala ako obchodná riaditeľka firmy ISS – Harvilla s.r.o., čo bola upratovacia firma, z ktorej vyrástla česká pobočka ISS. Od roku 1997 podnikala ako SZČO v oblasti školenia a poradenstva a v oblasti predaja pomôcok, strojov a chemických prípravkov, v ktorých podniká aj v súčasnosti.

Projekty, publikácie a dalšie aktivity:

V roku 2013 udelená Merkurova medaila.
Autorka mnohých článkov v odborných i popularizačních periodikách.
Aktivne anglický, nemecký a ruský jazyk.
Jednotlivé kurzy:

4(FM) Upratovanie, odpadové hospodárstvo a cirkulárna ekonomika – časť venovaná upratovaniu.

Mgr. Ivana Maleš

Ivana Maleš sa narodila v Novom Sade, Srbsku. V roku 1998 prišla na Slovensko študovať Environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte, UK v Bratislave. V roku 2003 ukončila štúdium na Katedre krajinnej ekológie. Po ukončení štúdia začala pracovať v oblasti odpadového hospodárstva. 15 rokov sa venuje téme odpadového hospodárstva najmä v komunálnej sfére.

Ivana je spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, kde momentálne pôsobí. Venuje sa oblasti politiky obehového hospodárstva a jeho implementácii na komunálnej úrovni.

V súkromí sa snaží o zero waste spôsob života. O tejto téme aktívne bloguje na svojom blogu Nezmar. Žije v Bratislave. Rada cestuje na nové miesta, kde predtým ešte nikdy nebola. Rada číta knihy, má rada severské filmy a od detstva ju fascinujú sopky.

4(FM) Upratovanie, odpadové hospodárstvo a cirkulárna ekonomika – časť venovaná odpadom a cirkulárnej ekonomike.

Ing. arch. Karol Hederling

Karol Hederling pracuje v oblasti facility managementu od roku 1992. Prešiel od komunálnej sféry cez slovenských poskytovateľov až po nadnárodné spoločnosti ako Slovak Telekom (Deutche Telekom Group), Strabag PFS či ISS Facility Services. Pôsobil v top manažérskych pozíciách ako na strane klientov tak na strane poskytovateľov. Najvýraznejšími projektami boli outsourcing sekcie facility managementu spoločnosti Slovak Telekom a integrácia FM služieb v spoločnosti Slovenské elektrárne (Enel). V súčasnosti pracuje ako Lead FM v nadnárodnej spoločnosti JLL – EMEA IFM.

Karol Hederling je zakladajúcim členom a viceprezidentom Slovenskej asociácie facility managementu (SAFM) a je aktívny aj v rámci medzinárodnej organizácie EuroFM.

Kurzy:
3(FM) Priestor, pracovné prostredie a moderné pracovisko

Ing. Ladislav Piršel, PhD.

Je absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (teraz Slovenská technická univerzita). Pracoval najprv ako pedagóg na Katedre stavebnej fyziky Stavebnej fakulty SVŠT, potom ako vedecký pracovník na Ústave stavebníctva a architektúry a neskôr takmer 20 rokov zahraničných firmách Ista Slovakia s.r.o a JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. na rôznych riadiacich pozíciách až po generálneho riaditeľa Building Efficiency spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. Podieľal sa tu na rozbiehaní ich aktivít na Slovensku v oblasti merania spotreby tepla a vody a rozpočítavania nákladov a služieb facility managementu. Je zakladateľom spoločnosti alocons spol. s r.o.

Problematikám súvisiacim s energetickou náročnosťou a s trvalou udržateľnosťou sa venuje už viac než 30 rokov a facility managementu takmer 20 rokov. Pod jeho vedením riešiteľské kolektívy vypracovali od r. 2013 viac než 30 energetických auditov, ktorými identifikovali potenciál úspor vo výške viac než 33 GWh energie a odporučili optimálne súbory opatrení, ktorých implementáciou sa dá pri investíciách menej než 4,3 mil. EUR ročne ušetriť takmer 28 GWh energie a na nákladoch takmer 2,3 mil. EUR s environmentálnym dopadom ročných úspor emisií CO2 viac než 8,1 tis. ton.

Členom SAFM je od r. 2011 a od r. 2013 je predsedom dozornej rady. V r. 2012 až 2017 bol členom predstavenstva SKGBC a v r. 2014 až 2018 výkonným riaditeľom.

Špecializuje sa na audity efektívnosti prevádzky nehnuteľností vrátane energetických auditov a na poradenstvo pri výberoch dodávateľov služieb facility managementu. Je tiež licencovaným BREEAM International Assessorom a energetickým audítorom zapísaným na Ministerstve hospodárstva SR.

Kurzy:

6. Udržateľnosť v FM: certifikačné systémy budov, správa energií a médií a uhlíkovo neutrálne ekonomika

Ing. Daniel Čurka, PhD.

V súčasnosti riaditeľ Úseku energetických služieb v spoločnosti ENGIE Services a.s. Bohaté skúsenosti s Energetickými auditmi, koncepciami a implementáciou energetického manažmentu.
Absolvent odboru Energetika a technika prostredia SjF STU Bratislava.
Do roku 2009 odborný asistent na Ústave energetiky STU v Bratislave.
Aktívny v oblasti energetickej efektívnosti a energetických auditov od roku 1998. V rokoch 1999 až 2001 vyvíjal sorpčné chladiace systémy v ZeoTech GmbH v Mníchove. V rokoch 2006 až 2007 pracoval pre Sonnenklima GmbH v Berlíne vyvíjajúcu solárny chladiaci systém na absorpčnom princípe. Riadil R&D tím
2009 až 2012 v spoločnosti GA Drilling a.s. vyvíjajúci systémy hĺbkového bezkontaktného vŕtania na báze plazmy.

Kurzy:

6. Udržateľnosť v FM: certifikačné systémy budov, správa energií a médií a uhlíkovo neutrálne ekonomika

10. Digitálna transformácia vo facility managemente: PropTech

Ing. Pavel Homola

Konateľ softvérovej spoločnosti VERDE GROUP, s.r.o., ktorý za posledných viac ako 20 rokov prešiel od elektroniky a programovania, k navrhovaniu a riadeniu vývoja softvérových produktov. Následne ich nasadzovaniu, konzultáciám a riadeniu komplexných technologických projektov. V rámci nadnárodnej spoločnosti vytvoril kompetenčné centrum pre testovanie a kvalitu softvéru až nakoniec založil vlastnú spoločnosť.
Aktuálne podniká už viac ako 10 rokov v oblasti integrácie systémov bezpečnosti a prevádzky budov. Na základe nazbieraných skúseností z projektov a požiadaviek zákazníkov spolu so svojím tímom navrhol a vytvoril softvérovú platformu pre automatizáciu riadenia služieb AUSEMIO.
Má za sebou prednášky na vysokoškolskej pôde ale aj niekoľkých odborných konferenciách prevažne na témy fyzická a objektová bezpečnosť, digitálna transformácia riadenia služieb či softvérová podpora plánovania a riadenia údržby.

Kurzy:
10. Digitálna transformácia vo facility managemente: PropTech

Ing. Igor Stanek

konateľ, softvérový architekt CHASTIA s.r.o.

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku – Property a Facility Management.

Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk(predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. 10 rokov ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigiwww.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Kurzy:

10. Digitálna transformácia vo facility managemente: PropTech

plk. Mgr. Beata Janatová

Celodenný seminár je odborne zameraný na právne predpisy z oblasti bezpečnostného manažmentu, BOZP, požiarnej bezpečnosti a CO, základné princípy ich dodržiavania a zodpovednosti z nich vyplývajúce, požiarne riziká a opatrenia smerujúce k ochrane pracovísk, riadenie požiarnej bezpečnosti a BOZP v objektoch, systémy protipožiarnej ochrany, zabezpečovanie školení pracovníkov, tvorbu evakuačných plánov. Téma seminára je prednostne zameraná na vyššie a stredné manažérske pracovné pozície v spoločnosti.

7(FM) BEZPEČNOSTNÝ MANAGEMENT, BOZP, OPP A CO