Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow
Garant výuky; Senior konzultant a lektor

Partner spoločnosti Hein Consulting
Senior konzultant a lektor
Garant vzdelávania FM Institute a FM Institute Slovakia

V roku 1999 organizoval založenie českej pobočky asociácie IFMA CZ, v ktorej bol v rokoch 1999 – 2002 a 2012 – 2015 prezidentom. V roku 2015 mu byl udelený doživotný titul Čestný predseda IFMA CZ. Od 2013 držitel titulu IFMA Fellow, naj-prestížnejšieho celosvetového ocenenia asociáce IFMA (od roku 1992 ho získala iba stovka Facility managerov). V rokoch 2011 – 2013 podpredseda EuroFM – Európskej asociácie Facility managementu. Od roku 2016 členom predstavenstva FMCC (celosvetovej odbornej sekcie FM konzultantov IFMA) a zároveň 1. viceprezident. Inicializoval usporiadanie světových kongresov v Prahe IFMA – World Workplace Europe 2003 (12. – 14. 5. 2003), a EuroFM/IFMA – EFMC 2013 (22. – 24. 5. 2013), kde sa podieľal aj na niekoľkých príspevkoch. Ako zástupca ČR poverený riadením príprav a prekladu európskej normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), svetovej normy ISO/TC 267 (ISO 41000 – Facility management) a svetovej ISO PC 251 (ISO 55000 – Asset management). Externý vyučujúci na ČVUT FSv a na VOŠ Chotěboř (garant predmetu FM), hosťujúci lektor na VŠE, MVŠ Olomouc, VŠB – TU Ostrava. Autor knihy „Základy Facility managementu“ – 2014, Professional Publishing, spoluautor radu ďalších odborných  titulov z oblasti Facility managementu. Autor mnohých článkov v odborných popularizačných periodikách.

Linkedin profil
Kurzy:

1. Základy Facility Mangementu: Terminológia, definície a implementácia FM do spoločností podľa najpoužívanejších a najnovších FM noriem  14/11/2019