Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Spoznajte
našich lektorov

Lektori a garanti našej univerzity

Zistite viac o vedúcich osobnostiach našej univerzity

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Garant výuky; Senior konzultant a lektor 

Partner spoločnosti Hein Consulting 
Senior konzultant a lektor 
Garant vzdelávania FM Institute a FM Institute Slovakia 

V roku 1999 organizoval založenie českej pobočky asociácie IFMA CZ, v ktorej bol v rokoch 1999 – 2002 a 2012 – 2015 prezidentom. V roku 2015 mu byl udelený doživotný titul Čestný predseda IFMA CZ. Od 2013 držitel titulu IFMA Fellow, naj-prestížnejšieho celosvetového ocenenia asociáce IFMA (od roku 1992 ho získala iba stovka Facility managerov). V rokoch 2011 – 2013 podpredseda EuroFM – Európskej asociácie Facility managementu. Od roku 2016 členom predstavenstva FMCC (celosvetovej odbornej sekcie FM konzultantov IFMA) a zároveň 1. viceprezident. Inicializoval usporiadanie světových kongresov v Prahe IFMA – World Workplace Europe 2003 (12. – 14. 5. 2003), a EuroFM/IFMA – EFMC 2013 (22. – 24. 5. 2013), kde sa podieľal aj na niekoľkých príspevkoch. Ako zástupca ČR poverený riadením príprav a prekladu európskej normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), svetovej normy ISO/TC 267 (ISO 41000 – Facility management) a svetovej ISO PC 251 (ISO 55000 – Asset management). Externý vyučujúci na ČVUT FSv a na VOŠ Chotěboř (garant predmetu FM), hosťujúci lektor na VŠE, MVŠ Olomouc, VŠB – TU Ostrava. Autor knihy „Základy Facility managementu“ – 2014, Professional Publishing, spoluautor radu ďalších odborných  titulov z oblasti Facility managementu. Autor mnohých článkov v odborných popularizačných periodikách.

Kurzy:

1. Základy Facility Mangementu: Terminológia, definície a implementácia FM do spoločností podľa najpoužívanejších a najnovších FM noriem  14/11/2019

Ing. Andrea Szabová, PhD.

Zakladateľka a konateľka AS Property, s.r.o.
Spoluzakladateľka, konateľka a lektorka FM Institute Slovakia, s.r.o.

Andrea je zakladajúcou partnerkou FM Institute Slovakia, konateľka a zároveň aktívna lektorka. Jej doménou je property management, predovšetkým kalkulácie prevádzkových nákladov, rozpočty, reporting a medzinárodné štandardy pre meranie plôch.
Andrea už niekoľko rokov vedie vlastnú spoločnosť AS Property, s.r.o. zaoberajúcu sa praktickým výkonom property managementu. Predtým pracovala niekoľko rokov ako property manager pre nadnárodné spoločnosti zaoberajúce sa property managementom na Slovensku, ako Cushman & Wakefield a Axima Services.

Kurzy:

3. Priestor, pracovné prostredie a moderné pracovisko 28/11/2019
8. Podporné služby pre užívateľov objektov, poistenie a controlling 16/1/2020
9. Ľudský faktor vo Facility Managemente – zdravie, prosperita a WELL certifikácia budov 6/2/2020

JUDr. Ing. Milan Bogár

riaditeľ a lektor FM Institute Slovakia, s.r.o.
zakladateľ PropTech Slovakia

Milan má vyše 15 ročné skúsenosti s trhmi digitálnych služieb a ich reguláciou z pozície interného konzultanta najväčšieho poskytovateľa telekomunikačných služieb na Slovensku. Je absolventom Právnickej fakulty UK (rigoróznu prácu obhájil v oblasti hospodárskej súťaže) a Obchodnej fakulty EU v Bratislave. Posledných šesť rokov zastupoval riaditeľa spoločnosti AS Property, ktorá poskytuje služby property managementu, facility managementu ako aj konzultačné služby zamerané na zlepšovanie prevádzky nehnuteľného majetku a zvyšovanie hodnoty nehnuteľností aj prostredníctvom nasadzovania najnovších digitálnych technológií. Milan je členom IFMA, od októbra 2019 riaditeľom a lektorom FM Inštitútu Slovakia, ktorý poskytuje vzdelávanie profesionálnym facility a property manažérom. Je influencerom a prispievateľom Unissu – globálnej PropTech platformy.

Kurzy:

2. Zmluvy vo Facility Managemente a praktické cvičenie
4. Upratovanie, likvidácia odpadov a cirkulárna ekonomika
10. Digitálna transformácia vo Facility Manangmente – PropTech

Ing. Peter Brestovanský

12 rokov bol riaditeľom divízie FM v jednej z najväčších spoločností so službami FM na Slovensku, rozbiehal a riadil jedny z najväčších FM projektov na Slovensku. V súčasnosti pomáha firmám budovať úspešné tímy prostredníctvom školení a teambuildingov. Venuje sa projektom cirkulárnej ekonomiky a opätovného využívania spotrebičov, tiež aj prednáškovej činnosti v oblasti FM a motivácie.

Kurzy:

5. Technická správa majetku, údržba a prevádzka technológii budov a stavebná údržba
9. Ľudský faktor vo Facility Managemente – zdravie, prosperita a WELL certifikácia budov

Referencie:
“Školenie bolo absolútne prínosné, lektor priblížil danú problematiku predovšetkým príkladmi z bohatej praxe, podelil sa o svoje znalosti a vedomosti zrozumiteľne. Taktiež oceňujeme príjemnú atmosféru. Môžeme len odporúčať a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia v rámci pripravovaných školení. Vrelo odporúčame.” (Bytový podnik mesta Košice)
„Školenie splnilo moje očakávania. Verím, že získané informácie využijem v praxi. Prednášajúci veľmi zrozumiteľný, zahrnuté skúsenosti z praxe. Odporúčam!“ (MTA Slovakia, s.r.o.)

Ing. Ladislav Piršel, PhD.

Je absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (teraz Slovenská technická univerzita). Pracoval najprv ako pedagóg na Katedre stavebnej fyziky Stavebnej fakulty SVŠT, potom ako vedecký pracovník na Ústave stavebníctva a architektúry a neskôr takmer 20 rokov zahraničných firmách Ista Slovakia s.r.o a JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. na rôznych riadiacich pozíciách až po generálneho riaditeľa Building Efficiency spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. Podieľal sa tu na rozbiehaní ich aktivít na Slovensku v oblasti merania spotreby tepla a vody a rozpočítavania nákladov a služieb facility managementu. Je zakladateľom spoločnosti alocons spol. s r.o.

Problematikám súvisiacim s energetickou náročnosťou a s trvalou udržateľnosťou sa venuje už viac než 30 rokov a facility managementu takmer 20 rokov. Pod jeho vedením riešiteľské kolektívy vypracovali od r. 2013 viac než 30 energetických auditov, ktorými identifikovali potenciál úspor vo výške viac než 33 GWh energie a odporučili optimálne súbory opatrení, ktorých implementáciou sa dá pri investíciách menej než 4,3 mil. EUR ročne ušetriť takmer 28 GWh energie a na nákladoch takmer 2,3 mil. EUR s environmentálnym dopadom ročných úspor emisií CO2 viac než 8,1 tis. ton.

Členom SAFM je od r. 2011 a od r. 2013 je predsedom dozornej rady. V r. 2012 až 2017 bol členom predstavenstva SKGBC a v r. 2014 až 2018 výkonným riaditeľom.

Špecializuje sa na audity efektívnosti prevádzky nehnuteľností vrátane energetických auditov a na poradenstvo pri výberoch dodávateľov služieb facility managementu. Je tiež licencovaným BREEAM International Assessorom a energetickým audítorom zapísaným na Ministerstve hospodárstva SR.

Kurzy:

6. Udržateľnosť v FM: certifikačné systémy budov, správa energií a médií a uhlíkovo neutrálne ekonomika

Ing. Igor Stanek

konateľ, softvérový architekt CHASTIA s.r.o.

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku – Property a Facility Management.

Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk(predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. 10 rokov ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigiwww.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Kurzy:

10. Digitálna transformácia vo facility managemente: PropTech

plk. Mgr. Beata Janatová

Celodenný seminár je odborne zameraný na právne predpisy z oblasti bezpečnostného manažmentu, BOZP, požiarnej bezpečnosti a CO, základné princípy ich dodržiavania a zodpovednosti z nich vyplývajúce, požiarne riziká a opatrenia smerujúce k ochrane pracovísk, riadenie požiarnej bezpečnosti a BOZP v objektoch, systémy protipožiarnej ochrany, zabezpečovanie školení pracovníkov, tvorbu evakuačných plánov. Téma seminára je prednostne zameraná na vyššie a stredné manažérske pracovné pozície v spoločnosti.

7(FM) BEZPEČNOSTNÝ MANAGEMENT, BOZP, OPP A CO