Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

O spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o.

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť nadväzuje svojim programom na činnosti spoločnosti FM Institute, s.r.o. v Českej republike. Vzdelanie, ktoré poskytujeme formou univerzity je globálne zamerané na problematiku Facility Managementu a má prínosy nielen pre absolventov a budúcich Facility Managerov, ale predovšetkým pre spoločnosti, ktoré vyškolených a odborne zdatných absolventov dokážu primeraným spôsobom využiť.

Katalóg produktov je pripravovaný s cieľom zaujať klientov svojim programom a témami. Snahou je priniesť nielen aktuálne informácie a vedomosti z prostredia Facility Managementu, ale predovšetkým zdôrazniť potrebu vzdelávania. Náš prístup ku klientovi je vždy otvorený a prvoradá pre nás je jeho spokojnosť. Preto volíme spôsob spolupráce založený na vzájomnej dôvere.

Naše poslanie

Poslaním spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o. je poskytovať komplexné odborné a manažérske vzdelávanie, ktoré umožní profesionálne riadenie a pozdvihnutie Facility Managementu na vyššiu úroveň v praxi. Zvyšovaním odborných znalostí a manažérskych zručností pomôcť Facility Managerom pri nachádzaní správnych riešení, ako optimalizovať náklady, eliminovať riziká, zvyšovať výnosy.

Ku naplneniu tohto poslania prispieva vzdelávací program vo forme Univerzity, ktorý je svojím spôsobom jedinečný a umožní absolventom získať osvedčenie (certifikát) manažéra v odbore Facility Management, ale aj odborné semináre a workshopy zamerané na výmenu praktických skúseností.

Zárukou vysokej profesionality poskytovaného vzdelávania je otvorená spolupráca s najlepšími odborníkmi z oblasti Facility Managementu na Slovensku. Odborným garantom vzdelávacích programov je Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow zo spoločnosti FM Institute, s.r.o. v Českej republike na činnosť ktorej nadväzuje aj naša spoločnosť.

Naše hodnoty

Odbornosť, partnerstvo, rešpekt, prosperita

sú nami preferované hodnoty, ktoré tvoria základňu pre dosiahnutie stanoveného cieľa, akým je výnimočnosť.

Naša vízia

Uznávaná škola zameraná na vzdelanie formou univerzity v oblasti Facility Managementu, založená na medzinárodných štandardoch s vysokou hodnotou pre praktické využitie u klientov.

Spôsob, akým vieme uznanie dosiahnuť:

  • Spolupráca s najlepšími odborníkmi
  • Medzinárodná spolupráca
  • Komplexný vzdelávací program
  • Vyškolenie certifikovaných pracovníkov pre trh Facility Managementu
  • Systematická výchova / príprava ľudí z Facility Managementu
  • Akreditácia vzdelávacích programov
  • Stanovenie štandardu pre vzdelávanie Facility Managementu
  • Systematické štúdium k získaniu pracovného zaradenia v oblasti Facility Managementu
  • Využitie vzdelania absolventov v praxi

REFERENCIE