Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

O spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o.

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť nadväzuje svojim programom na vzdelávacie činnosti spoločnosti FM Institute, s.r.o. v Českej republike. Metódy facility managementu využívame najmä pri vzdelávaní správcov a prevádzkovateľov nehnuteľností a s ňou súvisiacich podporných služieb. Facility management  je typický komplexným a multidisciplinárnym prístupom s cieľom integrovania ľudí, priestorov a procesov v zastavanom prostredí tak, aby dochádzalo k zlepšovaniu kvalitu života ľudí a produktivity ich hlavných činností.  Podľa medzinárodnej organizácie Facility managementu (IFMA) je facility manager profesia, ktorá v sebe zahŕňa mnohé odbory na zaistenie funkčnosti, komfortu, bezpečnosti, efektívnosti zastavaného prostredia integrovaním ľudí, priestorov, procesov a technológií.

Katalóg našich vzdelávacích produktov je pripravovaný s cieľom zaujať klientov svojim programom a témami. Snahou je priniesť nielen aktuálne informácie a vedomosti z prostredia Facility Managementu, ale aj ďalších súvisiacich odborov a  predovšetkým zdôrazniť potrebu a benefity vzdelávania. Náš prístup ku klientovi je vždy otvorený a prvoradá pre nás je jeho spokojnosť.

Naše poslanie

Poslaním spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o. je poskytovať komplexné odborné a manažérske vzdelávanie, ktoré umožní jeho účastníkom zvyšovať ich potenciál pre zlepšovanie kvality života ľudí v zastavanom prostredí a zároveň zlepšovanie produktivity ich organizácií. Zvyšovaním odborných znalostí a manažérskych zručností pomáhame správcom, prevádzkovateľom a ďalším poskytovateľom podporných činností pri nachádzaní správnych riešení, ako optimalizovať náklady, eliminovať riziká, zvyšovať výnosy.

K naplneniu tohto poslania prispieva komplexný vzdelávací program rozdelený na samostatné vzdelávacie moduly, ktorý je svojím spôsobom jedinečný a umožní absolventom získať tak osvedčenie (certifikát)  o nadobudnutí úplnej kvalifikácie, alebo o doplnení, rozšírení alebo prehĺbení ich súčasnej kvalifikácie presne v tej oblasti, ktorú aktuálne potrebujú.

Zárukou vysokej profesionality poskytovaného vzdelávania je otvorená spolupráca s najlepšími odborníkmi z oblasti Facility Managementu a Správy a prevádzky nehnuteľností na Slovensku. Odbornými garantmi vzdelávacieho programu sú:

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow zo spoločnosti FM Institute, s.r.o. v Českej republike, na činnosť ktorej nadväzuje aj naša spoločnosť,

Ing. Andrea Szabová, PhD, spoločníčka a konateľka FM Institute Slovakia, s.r.o., ktorá je  odborníčkou na Poperty management a inovácie,

Ing. Peter Brestovanský, s dlhoročnými skúsenosťami s vedením FM divízie jedného z najväčších poskytovateľov FM služieb na Slovensku a

Ing. Marek Kremeň zo spoločnosti EXERGY, ktorý je zároveň členom predstavenstva Slovenskej rady pre Zelené budovy a expertom na medzinárodné certifikáty udržateľných budov.

Naše hodnoty

Odbornosť, partnerstvo, rešpekt, prosperita

sú nami preferované hodnoty, ktoré tvoria základňu pre dosiahnutie stanoveného cieľa, akým je výnimočnosť.

Naša vízia

Uznávaná vzdelávacia inštitúcia poskytujúca komplexné vzdelávacie programy v oblasti Správy a prevádzky nehnuteľností a podporných služieb, Facility, Property a Asset Managementu, založená na medzinárodných štandardoch s vysokou hodnotou pre praktické využitie u klientov.

Spôsob, akým vieme uznanie dosiahnuť:

  • Spolupráca s najlepšími odborníkmi
  • Medzinárodná spolupráca
  • Komplexný vzdelávací program
  • Vyškolenie certifikovaných pracovníkov pre trh v oblasti Facility, Property a Asset managmentu
  • Systematická výchova / príprava ľudí
  • Akreditácia vzdelávacích programov
  • Stanovenie štandardu pre vzdelávanie v oblasti Facility Managementu, Property Managementu a udržateľnosti Správy a prevádzky budov
  • Systematické štúdium k získaniu úplnej kvalifikácie alebo doplnenie, rozšírenie, či prehĺbenie existujúcej kvalifikácie
  • Využitie vzdelania absolventov v praxi

REFERENCIE