Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Blogy

Získajte komplexné vzdelanie v odbore Facility Management

Zoznam článkov

Novinky zo sveta Facility Managementu

IPMS štandard merania plôch

Autor: Andrea Szabová Čo to znamená IPMS? Počuli ste niekedy túto skratku? IPMS alebo International Property Measurement Standard je medzinárodný štandard merania plôch nehnuteľností. Štandard vznikol ako spoločné úsilie profesionálnych a neziskových organizácií z celého sveta. Tieto organizácie sa prvýkrát stretli na stretnutí, ktoré usporiadala Svetová banka vo Washingtone v dňoch 1. – 2. mája […]

Aprílové konferencie v Bratislave

V Apríli sme sa s našou partnerskou spoločnosťou AS Property, s.r.o. v Bratislave zúčastnili troch konferencií týkajúcich sa najnovších trendov Property Managementu, realitného trhu a udržateľnosti v architektúre a stavebníctve. 2. apríla 2019 sa konalo Bratislava Property Forum 2019 (v hoteli Sheraton). Toto prestížne podujatie pre významných investorov, developerov a správcov realít v strednej a […]

World Workplace Europe meets Facility for the Future

Zúčastnili sme sa veľmi inšpiratívnej a inovatívnej medzinárodnej konferencie určenej pre profesionálov v oblasti facility manažmentu nielen Európskeho, ale aj širšieho globálneho významu. Konala sa tento rok prvý krát na základe spojenia dvoch úspešných podujatí: 3. vydanie „World Workplace“(1) pod záštitou IFMA (2) a 2. vydanie „Facility For The Future“(3) pod záštitou FMN (4). Tomuto […]

Seminár: Stratégia a podpora pre udržateľný Facility Management

Dňa 23.9.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár tematicky smerovaný k vysvetleniu čo vytvára základnú koncepciu pre udržateľný Facility management v spoločnosti, aká je ilustrácia väzieb a činností ktoré musia facility manageri brať do úvahy, aby bolo možné zabezpečiť proces udržateľnosti pri zariadeniach vo svojej zodpovednosti, aký […]

Seminár: Prevádzka a údržba zariadení

Dňa 13.8.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na prevádzkovanie a údržbu technických a technologických zariadení objektov a nehnuteľností. Facility manageri musia byť všestranní a mať dostatočnú znalosť o stavebných systémoch, skladbe objektov, interiérov a exteriérov, aby zariadenia, o ktoré sa starajú plnili požadovanú funkciu […]

Seminár: Strategické plánovanie vo Facility Managemente

Dňa 17.6.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na strategické plánovanie vo Facility Managemente, ktorý priniesol odpovede na otázky čo je a čo nie je strategické plánovanie vo Facility Managemente, aké je použitie správnej metodiky plánovania a jej aplikácie v procese zabezpečovania služieb Facility Managementu. […]

Seminár: Požiarna bezpečnosť na pracovisku

Dňa 4.6.2015 sa priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na právne predpisy z oblasti požiarnej bezpečnosti, základné princípy ich dodržiavania a zodpovednosti z nich vyplývajúce, požiarne riziká a opatrenia smerujúce k ochrane pracovísk a budov, riadenie požiarnej bezpečnosti, systémy protipožiarnej ochrany, zabezpečovanie školení pracovníkov, tvorbu evakuačných plánov […]

Spoločnosť FM Institute Slovakia s.r.o. sa zúčastnila konferencie SAFM 2015

Spoločnosť FM Institute Slovakia s.r.o. sa zúčastnila konferencie DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – MÁJ 2015, ktorá sa konala v dňoch 27. – 29. mája 2015 v priestoroch budovy Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici.  

Spoločnosť FM Institute Slovakia s.r.o. sa zúčastnila konferencie EnergyCamp 2015

Spoločnosť FM Institute Slovakia s.r.o. sa zúčastnila konferencie EnergyCamp 2015, ktorá sa konala v dňoch 23. – 24. Apríla 2015 v priestoroch rekreačno-športového komplexu AquaCity Poprad. Konferencia bola plná príkladov z praxe.  

Príspevok o FM Institute Slovakia s.r.o. v časopise Facility Manager

V časopise Facility Manager 1/2015, ktorého vydavateľom je spoločnosť WPremium event, s.r.o. z Českej republiky bol uverejnený rozhovor s Ing. Andreou Szabovou konateľkou spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o. ohľadom vzniku a fungovania tejto spoločnosti.