Zúčastnili sme sa veľmi inšpiratívnej a inovatívnej medzinárodnej konferencie určenej pre profesionálov v oblasti facility manažmentu nielen Európskeho, ale aj širšieho globálneho významu. Konala sa tento rok prvý krát na základe spojenia dvoch úspešných podujatí:
3. vydanie „World Workplace“(1) pod záštitou IFMA (2) a
2. vydanie „Facility For The Future“(3) pod záštitou FMN (4).
Tomuto spojeniu zodpovedal aj názov konferencie „World Workplace Meets Facility For The Future“. Pod jej hlavičku sa navyše podpísal aj svetoznámy RICS. Jej úroveň prekročila naše očakávania. Konferencie sa zúčastnilo až okolo 800 účastníkov a atmosféra bola veľmi inšpiratívna a príjemná.

Nosnými témami konferencie boli najaktuálnejšie trendy v FM:
znižovanie produkcie skleníkových plynov prostredníctvom nástrojov FM (nadchádzajúca EU regulácia a prebiehajúca diskusia o nulových emisiách skleníkových plynov v Európe okolo roku 2050),
vplyv novej svetovej ekonomiky na FM, cirkulárna ekonomika a súvisiace nástroje FM,
nové technológie, PropTech, robotizácia a umelá inteligencia (big data a dôležitosť algoritmov ich vyhodnocovania, BIM, Digital Twin, Cloud, IoT, a nevyhnutná spolupráca so Start-up mi),
rozvoj zdravých pracovísk nielen na zvyšovanie efektívnosti zamestnancov a firiem ale aj ich pritiahnutie a udržanie (well certifikácia v. well-being).
vplyv otvorenosti/uzatvorenosti pracovísk na výkonnosť firiem a ich zamestnancov na základe posledných výskumov.

Medzi hlavné ťaháky konferencie patrili aj prezentácie svetoznámych prednášajúcich a súčasných influencerov:
Nigel Risner (Ako vytvárať vplyv a mať najlepší rok doteraz),
Kate Vitasek (Nová ekonomika obchodu)
James Dearsley (Spraví PropTech zo všetkých facility manažérov zbytočných?),
Nancy Rademaker (Extrémna zákaznícka orientácia v zosieťovanom svete).

Konferencia sa konala na unikátnom mieste určenom na podobné podujatia, v historicky zrenovovanej priemyselnej prístavnej hale Kromhouthal, situovanej na nábreží rieky Ij s výhľadom na kancelárie Booking.com. V minulosti túto halu na podobné celosvetové podujatia využila aj spoločnosť Google, či Booking.com.

V Kromhouthal mali účastníci možnosť prezentovať a byť súčasťou 4 paralelne prebiehajúcich prezentačných programov prebiehajúcich v:
– v auditóriu (hlavná hala s pódiom),
– klube (vedľajšia hala pre diskusie s 360° hľadiskom),
– kreatívnom labe (miestnosť na poschodí pre prezentácie s okrúhlymi stolmi pre tvorivé pracovné skupinky) a
– ihrisku (ako ihrisko s hľadiskom upravená miestnosť na poschodí pre krátke prezentačné vstupy venované debatám a súťažiam o aktuálnych FM témach).

Na jednotlivé prezentácie sa mohol každý účastník konferencie prihlásiť online už niekoľko týždňov pred konferenciou prostredníctvom vlastného na mieru šitého profilu, ktorý mohol obsahovať popis svojho osobného zamerania a nadviazať tak kontakt či položiť otázky buď priamo prezentujúcim alebo s ostatnými účastníkmi podľa svojich individuálnych preferencií. Plnému zážitku prispela aj mobilná aplikácia WWEmFfF pre účastníkov konferencie, ktorá im pomáhala orientovať sa v bohatom programe a priestore konferencie. Na záver prostredníctvom aplikácie boli poskytnuté aj všetky prezentácie s možnosť ich spätného hodnotenia.
Okrem plánovaného prezentačného programu konferencia ponúkala množstvo ďalších možností nadväzovania, či upevňovania kontaktov. Samotná vstupná hala bola rozdelená na zónu s občerstvením, market place pre rozhovory o FM službách a uzatváranie obchodov, výstavnú EXPO a prezentačnú časť pre sponzorov konferencie, miesto pre študentské súťaže a univerzitné témy, VIP zónu pre neformálne face to face posedenia a okrúhle stoly pre obedy organizované prednášajúcimi, ktorí túto možnosť využili. Vhod padli aj perfektne zvukovo odizolované 1, 4 a 6 miestne prenosné bunky s vlastnou klimatizáciou na vybavovanie neodkladných súkromných záležitostí, či súkromnú online komunikáciu, ktoré poskytla a zároveň prezentovala fínska spoločnosť Framery Oy.

Okrem dvoch dní fascinujúcich stretnutí, workshopov a vytvárania nových kontaktov sa podujatie zavŕšilo exkurziami, na ktorých mohli účastníci nazrieť do zákulisia niektorého zo štyroch významných špeciálnych FM projektov v Amsterdame – Heineken, Edge Olympic, Rijksmuseum a Holandská Národná banka.

My sme sa rozhodli pre Edge Olympic, kde nás privítal a svoju víziu najnovších PropTech trendov odprezentoval jeden z najznámejších holandských influencerov v tejto oblasti – inšpiratívny Wouter Truffino (napr. Holland Contech and Proptech, PropTech Global Online/Leaders/Channels). Bývalá budova pošty je významne renovovaná a navrhnutá ako jeden veľký ekosystém, v ktorom sa jej užívatelia môžu ľahko spájať s inými užívateľmi. To vytvára živé prostredie, ktoré podporuje neočakávané interakcie na dennej báze a neustále hemženie nápadov. Talentovaní mladí ľudia rovnako ako starší profesionáli sú priťahovaní do Edge Olympic, pretože poskytuje otvorenú základňu pre nové nápady na ich profesionálny rozvoj. Užívatelia nielen užívajú fyzický priestor, ale je im poskytnutá aj úrodná pôda pre rast ich spoločností.
Budova Edge Olympic je okrem toho pretkaná najmodernejšími smart technológiami, čo umožňuje jej užívateľom neustále monitorovanie a prispôsobovanie ich vlastných pracovných podmienok aktuálnym potrebám, akými sú teplota, vlhkosť vzduchu, koncentrácia CO2, intenzita osvetlenia, obsadzovanie zasadačiek, parkovacích miest, či dokonca umožnenie lokalizácie kolegov v budove prostredníctvom aplikácie v mobilných telefónoch všetkých alebo vybraných užívateľov budovy. Pri tom všetkom nás na každom kroku prekvapil závan zelene. Reštauračná časť budovy na treťom poschodí nám pripomínala na niektorých miestach doslova botanickú záhradu. Z budovy Edge Olympic sme naozaj odchádzali so zdravším pocitom ako, keď sme do nej vchádzali.
Kompletný program konferencie WWmFfF je k dispozícii na stránke konferencie:
https://worldworkplaceeurope.ifma.org/whats-happening/full-program/

 

(1) „World Workplace“, „Svetové pracovisko“ je originálna všetko zahŕňajúca vzdelávacia a zoznamovacia akcia IFMA o facilities a o tom, ako ich riadiť. Jej program je veľmi hodnotný pre profesionálov v oblasti facility manažmentu (FM) v každom bode ich kariéry pri všetkých druhoch facility. World Workplace Europe vytvoril takpovediac zlatý štandard pre nachádzanie nových myšlienok a technológií z celého sveta, ktoré ovplyvňujú európsky priemysel FM. Po predchádzajúcich vydaniach v Štokholme a Barcelone tento rok IFMA privítala európskych a medzinárodných účastníkov v Amsterdame a v Amsterdame sa toto podujatie bude konať aj o rok.
(2) IFMA je najväčšou a najuznávanejšou medzinárodnou asociáciou profesionálov v oblasti facility managementu, ktorá podporuje už okolo 24 000 členov vo viac ako 100 krajinách. Jej rôznorodé členstvo sa realizuje v cieľových skupinách, ktoré sú vybavené na riešenie unikátnych regionálnych situácií (136 kapitol), priemyslu (16 rád) a oblastí záujmu (šesť komunít). Spoločne spravujú viac ako 78 miliárd štvorcových metrov majetku a ročne nakupujú viac ako 526 miliárd USD v produktoch a službách. IFMA bola založená v roku 1980 a certifikuje odborníkov v oblasti facility managementu; vykonáva výskum; poskytuje vzdelávacie programy, obsah a zdroje; a produkuje World Workplace, najväčšiu svetovú sériu konferencií a výstav facility managementu. Ak sa chcete pripojiť a sledovať online sociálne siete IFMA, navštívte stránku LinkedIn, Twitter, Stránky Facebook, YouTube a Flickr. Pre viac informácií navštívte IFMA tlačovú miestnosť alebo www.ifma.org
(3) Facility for the future“, „Facility pre budúcnosť“ organizovaná pod dohľadom FMN vznikla z potreby facility priemyslu mať obsahovo založené inšpiratívne podujatie . Prvé vydanie Facility pre budúcnosť sa uskutočnilo v januári 2017. S pôsobivými domácimi a medzinárodnými rečníkmi z vnútra i mimo neho je Facility pre budúcnosť nevyhnutne potrebné pre všetkých inovátorov a ďalšie strany zapojené do zlepšovania pracovísk a pracovného prostredia nášho zajtrajška.
(4) FMN je profesionálne združenie facility sektoru v Holandsku. Členovia FMN pôsobia v rôznych sektoroch a rôznych pobočkách. Vo facility sektore sa v roku 2016 v Holandsku vrátane majetku previedlo takmer 73 miliárd eur. Okrem realitného obchodu však obrat dosiahol viac ako 32 miliárd eur. To predstavuje takmer 5% hrubého domáceho produktu. Od 1. januára 2018 sa FMN a NFC Index zlúčili do jedného združenia. Indexy NFC Indexu sú referenciami na vývoj nákladov na služby pre kancelárske organizácie a vzdelávanie. Indexy poskytujú relevantné informácie o riadení pre príležitosti v oblasti nákladovej efektívnosti. FMN je partnerom medzinárodnej organizácie pre facility management, IFMA. Viac informácií nájdete na www.fmn.nl