Spoločnosť FM Institute Slovakia s.r.o. sa zúčastnila konferencie DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – MÁJ 2015, ktorá sa konala v dňoch 27. – 29. mája 2015 v priestoroch budovy Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici.