Dňa 17.6.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na strategické plánovanie vo Facility Managemente, ktorý priniesol odpovede na otázky čo je a čo nie je strategické plánovanie vo Facility Managemente, aké je použitie správnej metodiky plánovania a jej aplikácie v procese zabezpečovania služieb Facility Managementu. A hlavne ako má vyzerať, čo všetko má obsahovať a na čo sa nesmie zabudnúť pri pláne činností zabezpečovaných vo FM.

Lektorom seminára bol Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, ktorý je aj našim odborným garantom