Seminár: Požiarna bezpečnosť na pracovisku

Dňa 4.6.2015 sa priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na právne predpisy z oblasti požiarnej bezpečnosti, základné princípy ich dodržiavania a zodpovednosti z nich vyplývajúce, požiarne riziká a opatrenia smerujúce k ochrane pracovísk a budov, riadenie požiarnej bezpečnosti, systémy protipožiarnej ochrany, zabezpečovanie školení pracovníkov, tvorbu evakuačných plánov v praxi atď.

Lektorkou seminára bola pani pplk. Mgr. Beata Janatová

photo 4 photo 5 photo 8 photo 6 photo 3 photo 2 photo 1

0 reakcií

Reagovať

Chcete sa pripojiť do dskusie?
Neváhajte prispievať!

Pridaj komentár