Oficiálne začatie činnosti (kick off meeting) spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o. sa uskutočnilo dňa 25.11.2014 v sále Carlton Hall hotela Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.
Organizátori akcie v krátkom vystúpení oboznámili  prítomných hostí s históriou vzniku spoločnosti, s jej hlavným programom pre rok 2015, poslaním, hodnotami a víziou pre nastávajúce obdobie.
Odborným garantom spoločnosti a jej výukového programu je Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow.
V rámci oficiálneho programu vystúpil Ing. Štrup so svojím príspevkom na tému „ Prečo je  vzdelanie vo Facility Managemente také dôležité“.
V panelovej diskusii nasledovalo vystúpenie prizvaných odborníkov z prostredia Facility Managementu:
Doc. Ing. Viery Somorovej, STU Bratislava
Ing.arch. Karola Hederlinga, viceprezidenta SAFM
Ing. Ladislava Piršela, výkonného riaditeľa SKGBC
Programom sprevádzal Ing. Marek Lovecký zo spoločnosti Libellius.