Dňa 23.9.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár tematicky smerovaný k vysvetleniu čo vytvára základnú koncepciu pre udržateľný Facility management v spoločnosti, aká je ilustrácia väzieb a činností ktoré musia facility manageri brať do úvahy, aby bolo možné zabezpečiť proces udržateľnosti pri zariadeniach vo svojej zodpovednosti, aký je súbeh plánu udržateľnosti zariadení s cieľmi a víziou spoločnosti . Seminár priniesol odpovede na otázky aká je základná koncepcia a nástroje slúžiace k zabezpečeniu trvalo udržateľného facility managementu, aké sú činnosti facility managera nadväzujúce na trvalo udržateľný facility management, aký má byť plán udržateľnosti zariadení a jeho súbeh s cieľmi a víziou spoločnosti a samozrejme vysvetlenie významu trvalo udržateľného facility managementu. Celodenný seminár okrem rozšírenia odborných vedomostí podporujúcich trvalo udržateľný Facility management bol zameraný na výmenu praktických skúseností z tejto oblasti.

Lektorom seminára bol Ing. arch Karol Hederling