Dňa 4.6.2015 sa priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na právne predpisy z oblasti požiarnej bezpečnosti, základné princípy ich dodržiavania a zodpovednosti z nich vyplývajúce, požiarne riziká a opatrenia smerujúce k ochrane pracovísk a budov, riadenie požiarnej bezpečnosti, systémy protipožiarnej ochrany, zabezpečovanie školení pracovníkov, tvorbu evakuačných plánov v praxi atď.

Spoločnosť FM Institute Slovakia s.r.o. sa zúčastnila konferencie DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – MÁJ 2015, ktorá sa konala v dňoch 27. – 29. mája 2015 v priestoroch budovy Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici.