V časopise Facility Manager 1/2015, ktorého vydavateľom je spoločnosť WPremium event, s.r.o. z Českej republiky bol uverejnený rozhovor s Ing. Andreou Szabovou konateľkou spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o. ohľadom vzniku a fungovania tejto spoločnosti.