Aprílové konferencie v Bratislave

V Apríli sme sa s našou partnerskou spoločnosťou AS Property, s.r.o. v Bratislave zúčastnili troch konferencií týkajúcich sa najnovších trendov Property Managementu, realitného trhu a udržateľnosti v architektúre a stavebníctve.

2. apríla 2019 sa konalo Bratislava Property Forum 2019 (v hoteli Sheraton). Toto prestížne podujatie pre významných investorov, developerov a správcov realít v strednej a východnej Európe je už takmer 10 rokov organizované maďarským Property Fórom, ktorého podujatiam oficiálne robí záštitu RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors). Na fóre aj tento rok vystúpilo niekoľko renomovaných zahraničných a domácich prednášajúcich so zaujímavými témami o aktuálnych trendoch tohto odvetvia. Na fóre bolo tak možné vidieť prezentácie a stretnúť napr.  bývalého globálneho šéfa RICS, Barryho Gilbertsona, či súčasnej riaditeľky IFMA, Laru Paemen, ale aj ďalších významných expertov bánk, developerov, architektov, správcov, či vedúcich spolupracujúcich advokátskych kancelárií.  Najnovšie trendy priblížila v diskusia aj výkonná riaditeľka slovenskej rady pre zelené budovy Hana Ovesná.

Z ďalších nás zaujali najmä prezentácie Bernarda Storcha z PLP/Architecture “Miesta a kreativita”, diskusia o e-commerce v logistickom a retailovom panely s Martinom Balážom zo spoločnosti Prologis, či Start-up prezentácia Jána Hrončáka o novej AR platforme (Augmented Reality) spoločnosti Cviker. Program fóra bol tematicky rozdelený na tri sekcie: Investície v strednej a východnej Európe – big picture, Nové koncepty meniace dopyt a Budúcnosť realitného trhu. Podobné Property fóra sa každoročne konajú už v 10 krajinách strednej a východnej Európy.

16. apríla 2019 sa konala odborná konferencia Realitné fórum – Jar 2019 (v Austria Trend Hotel Bratislava). Konferencia sa už tradične koná dvakrát ročne na jar a na jeseň. Generálnym partnerom jarnej konferencie sa stala prvýkrát poisťovňa Kooperativa, ktorá je vlastníkom viacerých nehnuteľností na Slovensku a okrem toho aj vyhľadáva a posudzuje ďalšie investičné príležitosti v oblasti komerčných a rezidenčných nehnuteľností. Konferencia bola tematicky rozdelená na 4 odborné panely – Bratislavský development v novom volebnom období, Realitné právo, Moderné kancelárie sa učia sami a Development nájomných projektov. Zaujali nás najmä

– cenné profesionálne názory na súčasný a budúci development v Bratislave tlmočené riaditeľom sekcie územného plánovania magistrátu hlavného mesta, Marekom Dinkom,

– aktuálne právne riešenia a problémy týkajúce sa zákonných vecných bremien prezentované Petrom Bartošíkom z advokátskej kancelárie Bartošík Šváby,

– najnovšie trendy pri rozmiestňovaní a vybavení kancelárskych priestorov z pohľadu Dominiky Feckovej z Nowy Styl Group, Tibora Nyitraya z HB Reavis (Origameo), či Pavla Homolu z Verde Group s novou IT platformou Ausemio pre modernú komplexnú správu majetku.

– inšpiratívny Tomáš Kašpar s medzinárodne oceňovaným projektom nájomného bývania v Luka Living apartments, Praha.

25. apríla 2019 sa konala konferencia Udržateľnosť v architektúre a stavebníctve ktorú pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky spoločne organizovalo Vydavateľstvo Eurostav a Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC). Išlo už o deviaty ročník Eurostav Konferencie a šiesty ročník Konferencie SKGBC. Hlavnou témou bola podľa organizátorov “Adaptácia budov na klimatické zmeny”. Program bol rozčlenený do troch blokov: 1. Udržateľný urbanizmus, 2. Zdravé vnútorné prostredie a 3. Najlepšie príklady udržateľnej architektúry.

Na konferencii vystúpilo množstvo renomovaných zahraničných i domácich odborníkov. Napríklad Sarah Welton, viceprezidentka International WELL Building Institute v New Yorku, architekt Jan Musikowski – držiteľ nemeckej ceny za udržateľnú architektúru za budovu Futurium v Berlíne, alebo Gabriel Bekö, asociovaný profesor Technickej univerzity v Dánsku, ktorý prezentoval najnovšie poznatky z oblasti výskumu vzťahu medzi kvalitou vnútorného prostredia a užívateľmi budov. Zo slovenských odborníkov nás osobitne zaujali najmä prezentácie Jozefa Pecha o prebiehajúcich zmenách klímy, „Certifikáty udržateľnosti – smerom k novej perspektíve“ Mareka Kremeňa a Milana Janáka,  a „Poštová Offices –  dobrovoľne ťažšou cestou“ Matúša Bučeka  a Samuela Sůru.

 

World Workplace Europe meets Facility for the Future

Amsterdam, 20.- 22. marca 2019

Zúčastnili sme sa veľmi inšpiratívnej a inovatívnej medzinárodnej konferencie určenej pre profesionálov v oblasti facility manažmentu nielen Európskeho, ale aj širšieho globálneho významu. Konala sa tento rok prvý krát na základe spojenia dvoch úspešných podujatí:
3. vydanie „World Workplace“(1) pod záštitou IFMA (2) a
2. vydanie „Facility For The Future“(3) pod záštitou FMN (4).
Tomuto spojeniu zodpovedal aj názov konferencie „World Workplace Meets Facility For The Future“. Pod jej hlavičku  sa navyše podpísal aj svetoznámy RICS. Jej úroveň prekročila naše očakávania. Konferencie sa zúčastnilo až okolo 800 účastníkov a atmosféra bola veľmi inšpiratívna a príjemná.

Nosnými témami konferencie boli najaktuálnejšie trendy v FM:
– znižovanie produkcie skleníkových plynov prostredníctvom nástrojov FM (nadchádzajúca EU regulácia a prebiehajúca diskusia o nulových emisiách skleníkových plynov v Európe okolo roku 2050),
– vplyv novej svetovej ekonomiky na FM, cirkulárna ekonomika a súvisiace nástroje FM,
– nové technológie, PropTech, robotizácia a umelá inteligencia (big data a dôležitosť algoritmov ich vyhodnocovania, BIM, Digital Twin, Cloud, IoT, a nevyhnutná spolupráca so Start-up mi),
– rozvoj zdravých pracovísk nielen na zvyšovanie efektívnosti zamestnancov a firiem ale aj ich pritiahnutie a udržanie (well certifikácia v. well-being).
– vplyv otvorenosti/uzatvorenosti pracovísk na výkonnosť firiem a ich zamestnancov na základe posledných výskumov.

Medzi hlavné ťaháky konferencie patrili aj prezentácie svetoznámych prednášajúcich a súčasných influencerov:
Nigel Risner (Ako vytvárať vplyv a mať najlepší rok doteraz),
Kate Vitasek (Nová ekonomika obchodu)
James Dearsley (Spraví PropTech zo všetkých facility manažérov zbytočných?),
Nancy Rademaker (Extrémna zákaznícka orientácia v zosieťovanom svete).

Konferencia sa konala na unikátnom mieste určenom na podobné podujatia, v historicky zrenovovanej priemyselnej prístavnej hale Kromhouthal, situovanej na nábreží rieky Ij s výhľadom na kancelárie Booking.com.  V minulosti túto halu na podobné celosvetové podujatia využila aj spoločnosť Google, či Booking.com.

V Kromhouthal mali účastníci možnosť prezentovať a byť súčasťou 4 paralelne prebiehajúcich prezentačných programov prebiehajúcich v:
– v auditóriu (hlavná hala s pódiom),
– klube (vedľajšia hala pre diskusie s 360° hľadiskom),
– kreatívnom labe (miestnosť na poschodí pre prezentácie s okrúhlymi stolmi pre tvorivé pracovné skupinky) a
– ihrisku (ako ihrisko s hľadiskom upravená miestnosť na poschodí pre krátke prezentačné vstupy venované debatám a súťažiam o aktuálnych FM témach).

Na jednotlivé prezentácie sa mohol každý účastník konferencie prihlásiť online už niekoľko týždňov pred konferenciou prostredníctvom vlastného na mieru šitého profilu, ktorý mohol obsahovať popis svojho osobného zamerania a nadviazať tak kontakt či položiť otázky buď priamo prezentujúcim alebo s ostatnými účastníkmi podľa svojich individuálnych preferencií. Plnému zážitku prispela aj mobilná aplikácia WWEmFfF pre účastníkov konferencie, ktorá im pomáhala orientovať sa v bohatom programe a priestore konferencie. Na záver prostredníctvom aplikácie boli poskytnuté aj všetky prezentácie s možnosť ich spätného hodnotenia.
Okrem plánovaného prezentačného programu konferencia ponúkala množstvo ďalších možností nadväzovania, či upevňovania kontaktov. Samotná vstupná hala bola rozdelená na zónu s občerstvením, market place pre rozhovory o FM službách a uzatváranie obchodov, výstavnú EXPO a prezentačnú časť pre sponzorov konferencie, miesto pre študentské súťaže a univerzitné témy, VIP zónu pre neformálne face to face posedenia a okrúhle stoly pre obedy organizované prednášajúcimi, ktorí túto možnosť využili. Vhod padli aj perfektne zvukovo odizolované 1, 4 a 6 miestne prenosné bunky s vlastnou klimatizáciou na vybavovanie neodkladných súkromných záležitostí, či súkromnú online komunikáciu, ktoré poskytla a zároveň prezentovala fínska spoločnosť Framery Oy.

Okrem dvoch dní fascinujúcich stretnutí, workshopov a vytvárania nových kontaktov sa podujatie zavŕšilo exkurziami, na ktorých mohli účastníci nazrieť do zákulisia niektorého zo štyroch významných špeciálnych FM projektov v Amsterdame – Heineken, Edge Olympic, Rijksmuseum a Holandská Národná banka.

My sme sa rozhodli pre Edge Olympic, kde nás privítal a svoju víziu najnovších PropTech trendov odprezentoval jeden z najznámejších holandských influencerov v tejto oblasti – inšpiratívny Wouter Truffino (napr. Proptech Nederland, PropTech Global Online). Bývalá budova pošty je významne renovovaná a navrhnutá ako jeden veľký ekosystém, v ktorom sa jej užívatelia môžu ľahko spájať s inými užívateľmi. To vytvára živé prostredie, ktoré podporuje neočakávané interakcie na dennej báze a neustále hemženie nápadov. Talentovaní mladí ľudia rovnako ako starší profesionáli sú priťahovaní do Edge Olympic, pretože poskytuje otvorenú základňu pre nové nápady na ich profesionálny rozvoj. Užívatelia nielen užívajú fyzický priestor, ale je im poskytnutá aj úrodná pôda pre rast ich spoločností.
Budova Edge Olympic je okrem toho pretkaná najmodernejšími smart technológiami, čo umožňuje jej užívateľom neustále monitorovanie a prispôsobovanie ich vlastných pracovných podmienok aktuálnym potrebám, akými sú teplota, vlhkosť vzduchu, koncentrácia CO2, intenzita osvetlenia, obsadzovanie zasadačiek, parkovacích miest, či dokonca umožnenie lokalizácie kolegov v budove prostredníctvom aplikácie v mobilných telefónoch všetkých alebo vybraných užívateľov budovy. Pri tom všetkom nás na každom kroku prekvapil závan zelene. Reštauračná časť budovy na treťom poschodí nám pripomínala na niektorých miestach doslova botanickú záhradu. Z budovy Edge Olympic sme naozaj odchádzali so zdravším pocitom ako, keď sme do nej vchádzali.
Kompletný program konferencie WWmFfF je k dispozícii na stránke konferencie:
https://worldworkplaceeurope.ifma.org/whats-happening/full-program/

 

 


(1) „World Workplace“, „Svetové pracovisko“ je originálna všetko zahŕňajúca vzdelávacia a zoznamovacia akcia IFMA o facilities a o tom, ako ich riadiť. Jej program je veľmi hodnotný pre profesionálov v oblasti facility manažmentu (FM) v každom bode ich kariéry pri všetkých druhoch facility. World Workplace Europe vytvoril takpovediac zlatý štandard pre nachádzanie nových myšlienok a technológií z celého sveta, ktoré ovplyvňujú európsky priemysel FM. Po predchádzajúcich vydaniach v Štokholme a Barcelone tento rok IFMA privítala európskych a medzinárodných účastníkov v Amsterdame a v Amsterdame sa toto podujatie bude konať aj o rok.
(2) IFMA je najväčšou a najuznávanejšou medzinárodnou asociáciou profesionálov v oblasti facility managementu, ktorá podporuje už okolo 24 000 členov vo viac ako 100 krajinách. Jej rôznorodé členstvo sa realizuje v cieľových skupinách, ktoré sú vybavené na riešenie unikátnych regionálnych situácií (136 kapitol), priemyslu (16 rád) a oblastí záujmu (šesť komunít). Spoločne spravujú viac ako 78 miliárd štvorcových metrov majetku a ročne nakupujú viac ako 526 miliárd USD v produktoch a službách. IFMA bola založená v roku 1980 a certifikuje odborníkov v oblasti facility managementu; vykonáva výskum; poskytuje vzdelávacie programy, obsah a zdroje; a produkuje World Workplace, najväčšiu svetovú sériu konferencií a výstav facility managementu. Ak sa chcete pripojiť a sledovať online sociálne siete IFMA, navštívte stránku LinkedIn, Twitter, Stránky Facebook, YouTube a Flickr. Pre viac informácií navštívte IFMA tlačovú miestnosť alebo www.ifma.org
(3) Facility for the future“, „Facility pre budúcnosť“ organizovaná pod dohľadom FMN vznikla z potreby facility priemyslu mať obsahovo založené inšpiratívne podujatie . Prvé vydanie Facility pre budúcnosť sa uskutočnilo v januári 2017. S pôsobivými domácimi a medzinárodnými rečníkmi z vnútra i mimo neho je Facility pre budúcnosť nevyhnutne potrebné pre všetkých inovátorov a ďalšie strany zapojené do zlepšovania pracovísk a pracovného prostredia nášho zajtrajška.
(4) FMN je profesionálne združenie facility sektoru v Holandsku. Členovia FMN pôsobia v rôznych sektoroch a rôznych pobočkách. Vo facility sektore sa v roku 2016 v Holandsku vrátane majetku previedlo takmer 73 miliárd eur. Okrem realitného obchodu však obrat dosiahol viac ako 32 miliárd eur. To predstavuje takmer 5% hrubého domáceho produktu. Od 1. januára 2018 sa FMN a NFC Index zlúčili do jedného združenia. Indexy NFC Indexu sú referenciami na vývoj nákladov na služby pre kancelárske organizácie a vzdelávanie. Indexy poskytujú relevantné informácie o riadení pre príležitosti v oblasti nákladovej efektívnosti. FMN je partnerom medzinárodnej organizácie pre facility management, IFMA. Viac informácií nájdete na www.fmn.nl

Seminár: Stratégia a podpora pre udržateľný Facility Management

Dňa 23.9.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár tematicky smerovaný k vysvetleniu čo vytvára základnú koncepciu pre udržateľný Facility management v spoločnosti, aká je ilustrácia väzieb a činností ktoré musia facility manageri brať do úvahy, aby bolo možné zabezpečiť proces udržateľnosti pri zariadeniach vo svojej zodpovednosti, aký je súbeh plánu udržateľnosti zariadení s cieľmi a víziou spoločnosti . Seminár priniesol odpovede na otázky aká je základná koncepcia a nástroje slúžiace k zabezpečeniu trvalo udržateľného facility managementu, aké sú činnosti facility managera nadväzujúce na trvalo udržateľný facility management, aký má byť plán udržateľnosti zariadení a jeho súbeh s cieľmi a víziou spoločnosti a samozrejme vysvetlenie významu trvalo udržateľného facility managementu. Celodenný seminár okrem rozšírenia odborných vedomostí podporujúcich trvalo udržateľný Facility management bol zameraný na výmenu praktických skúseností z tejto oblasti.

Lektorom seminára bol Ing. arch Karol Hederling

  IMG_6740 IMG_6742 IMG_6743

IMG_6712IMG_6721

Seminár: Prevádzka a údržba zariadení

Dňa 13.8.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na prevádzkovanie a údržbu technických a technologických zariadení objektov a nehnuteľností. Facility manageri musia byť všestranní a mať dostatočnú znalosť o stavebných systémoch, skladbe objektov, interiérov a exteriérov, aby zariadenia, o ktoré sa starajú plnili požadovanú funkciu efektívne, spoľahlivo, bezpečne a v súlade s platnými predpismi a normami. Seminár priniesol odpovede na otázky aké sú činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou zariadení, aké sú možnosti zabezpečenia týchto činností, aké sú riziká, ako vyzerá a čo má obsahovať plán údržby a prevádzky, a hlavne aké predpisy a normy sú platné pre činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou zariadení. Celodenný seminár okrem vysvetlenia akým spôsobom je potrebné zabezpečovať prevádzku a údržbu zariadení bol zameraný na výmenu praktických skúseností z tejto oblasti.

Lektormi seminára boli Ing. arch. Karol Hederling a Ing. Eugen Maczko

IMG_6494 IMG_6496 IMG_6497 IMG_6498 IMG_6499 IMG_6502 IMG_6503 IMG_6504 IMG_6505 IMG_6507

 

Seminár: Strategické plánovanie vo Facility Managemente

Dňa 17.6.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na strategické plánovanie vo Facility Managemente, ktorý priniesol odpovede na otázky čo je a čo nie je strategické plánovanie vo Facility Managemente, aké je použitie správnej metodiky plánovania a jej aplikácie v procese zabezpečovania služieb Facility Managementu. A hlavne ako má vyzerať, čo všetko má obsahovať a na čo sa nesmie zabudnúť pri pláne činností zabezpečovaných vo FM.

Lektorom seminára bol Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, ktorý je aj našim odborným garantom

photo 2-upravaphoto 11-upravaphoto 13-upravaphoto 7-upravaphoto 8-uprava

Seminár: Požiarna bezpečnosť na pracovisku

Dňa 4.6.2015 sa priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na právne predpisy z oblasti požiarnej bezpečnosti, základné princípy ich dodržiavania a zodpovednosti z nich vyplývajúce, požiarne riziká a opatrenia smerujúce k ochrane pracovísk a budov, riadenie požiarnej bezpečnosti, systémy protipožiarnej ochrany, zabezpečovanie školení pracovníkov, tvorbu evakuačných plánov v praxi atď.

Lektorkou seminára bola pani pplk. Mgr. Beata Janatová

photo 4 photo 5 photo 8 photo 6 photo 3 photo 2 photo 1

Spoločnosť FM Institute Slovakia s.r.o. zahájila svoju činnosť

Oficiálne začatie činnosti (kick off meeting) spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o. sa uskutočnilo dňa 25.11.2014 v sále Carlton Hall hotela Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.
Organizátori akcie v krátkom vystúpení oboznámili  prítomných hostí s históriou vzniku spoločnosti, s jej hlavným programom pre rok 2015, poslaním, hodnotami a víziou pre nastávajúce obdobie.
Odborným garantom spoločnosti a jej výukového programu je Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow.
V rámci oficiálneho programu vystúpil Ing. Štrup so svojím príspevkom na tému „ Prečo je  vzdelanie vo Facility Managemente také dôležité“.
V panelovej diskusii nasledovalo vystúpenie prizvaných odborníkov z prostredia Facility Managementu:
Doc. Ing. Viery Somorovej, STU Bratislava
Ing.arch. Karola Hederlinga, viceprezidenta SAFM
Ing. Ladislava Piršela, výkonného riaditeľa SKGBC  
Programom sprevádzal Ing. Marek Lovecký zo spoločnosti Libellius.

??????????DSCN7580DSCN7577DSCN7591DSCN7584DSCN7589DSCN7595DSCN7612_2DSCN7598DSCN7618DSCN7642DSCN7647??????????DSCN7679